Sveriges Ingenjörer
Opinion 12 september 2022

8 av 10 unga ingenjörer vill bli chef

Det ökade distansarbetet har inte minskat intresset för att bli chef. Nära 80 procent av ingenjörerna under 40 år kan tänka sig att ta en chefsroll. Det visar en ny rapport av Sveriges Ingenjörer.

–Trots en stor arbetsbörda och nya förutsättningar med medarbetare på distans är intresset stort för att bli chef, vilket är glädjande, säger André Pierrou, chef för medlemsutveckling och rekrytering på Sveriges Ingenjörer.

Rapporten Åtta av tio ingenjörer under 40 år vill bli chef bygger på en enkätundersökning med svar från 1 098 medlemmar. Resultaten går på tvärs med de senaste årens rapportering om ett minskat intresse för chefsrollen.

Över 70 procent av cheferna är idag nöjda med sin arbetssituation, och 83 procent av cheferna hade tackat ja till jobbet om de på förhand vetat vad rollen inneburit. Det som upplevs som mest krävande i chefsjobbet är den stora arbetsmängden.

– Med den betydande strukturomvandling vi står inför, där ingenjörerna spelar en nyckelroll, är det viktigt att man kan rekrytera bra ingenjörschefer. Därför behövs ett realistiskt åtagande både vad gäller antal medarbetare och arbetstid, säger André Pierrou, chef för medlemsutveckling och rekrytering på Sveriges Ingenjörer.

Åtta av tio vill bli chef

Några av rapportens resultat

  • 79 procent av ingenjörer under 40 år svarar att de kan tänka sig att bli chef
  • Mer än sju av tio chefer är nöjda med sin arbetssituation
  • 83 procent av cheferna skulle ha tackat ja till att bli chef idag om de på förhand hade vetat vad rollen inneburit
  • För hög arbetsmängd rangordnas som den mest krävande utmaningen i chefsrollen.
  • De dominerande förklaringarna till att tidigare chefer lämnat sitt uppdrag är byte av arbetsgivare eller att man velat ha andra arbetsuppgifter
  • Chefer vill framöver arbeta mer med strategi och ägna mer tid åt sina medarbetare

Flera medier uppmärksammar förbundets rapport om chefer. 

Chefstidningen: Unga ingenjörer vill gärna bli chefer
Bland ingenjörer under 40 år är det nära 80 procent som kan tänka sig att ta en chefsroll.
Klicka här för att läsa artikeln - på Chefstidningen.se

Svensk Verkstad: 8 av 10 unga ingenjörer vill bli chef
Det ökade distansarbetet har inte minskat intresset för att bli chef.
Klicka här för att läsa artikeln - på Svenskverkstad.se 

HR Nytt: 80% av dagens unga ingenjörer vill bli chefer
En ny rapport från Sveriges ingenjörer visar att dagens chefer inom yrket har vissa utmaningar – men ändå i stort sett är nöjda i sin ro.
Klicka här för att läsa artikeln - på HRnytt.se

Till toppen