Sveriges Ingenjörer
Aktuellt 13 oktober 2022

Angående situationen i Iran

Sveriges Ingenjörer är djupt oroade över situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran. Som en del av Saco ställer vi oss bakom detta uttalande från Sacos styrelse.

Fredliga demonstranter – många av de studenter och forskare – fängslas eller dödas när de protesterar mot den iranska regimen. Vi ser med bestörtning på beskjutningarna vid Sharifuniversitetet, inte minst mot bakgrund av att högre utbildning och forskning är avgörande i byggandet av en fungerande demokrati. Den iranska ledningens agerande är fullständigt oacceptabelt.

Saco uppmanar myndigheterna i Iran att respektera grundläggande demokratiska principer såsom yttrandefrihet, föreningsfrihet och kvinnors fri- och rättigheter. Vi uppmanar politiker i Sverige och EU att tydligt markera mot den iranska regimens våld mot egna medborgare och att vidta relevanta åtgärder i denna kritiska situation. Vi vill visa vår solidaritet med alla fredligt protesterande i Iran.

Uttalande från Sacos styrelse, samlade till sammanträde den 11 oktober 2022.

Till toppen