Sveriges Ingenjörer
Opinion 27 oktober 2022

Unga kvinnor med bra mattebetyg väljer bort ingenjörsutbildningar

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att ingenjörsutbildningarna inte attraherar tillräckligt många av de studenter som har rätt förutsättningar att klara dem. Det är för många tjejer med bra förkunskaper i matematik som väljer bort ingenjörsutbildningarna.

Rapporten Ingenjörsutbildningarnas attraktionskraft – Går det att räkna med dem som kan räkna? visar att av de knappt 11 000 tjejer som gick ut nian med toppbetyg i matte – och därmed är väl rustade för en framtida ingenjörsbana – väljer sedan endast 1 600 en ingenjörsutbildning. Sex av sju tjejer som har bra förutsättningar för en ingenjörsutbildning väljer alltså att läsa något annat.  

– Rapporten visar tydligt att ingenjörsutbildningarna inte attraherar tillräckligt många som klarar av de tuffa utbildningarna. Om fler av tjejerna med de högsta betygen i matte hade läst ingenjörsutbildningar skulle vi få fler examinerade ingenjörer och färre avhopp från utbildningarna, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Om fler av tjejerna med de högsta betygen i matte hade läst ingenjörsutbildningar skulle vi få fler examinerade ingenjörer

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef

Om andelen av tjejer med höga mattebetyg som sökte sig till en ingenjörsutbildning vore lika hög som för killarna, skulle man kunna räkna med ytterligare drygt 2 000 ingenjörsstudenter varje år. Och det är studenter med goda förutsättningar att nå examen.

– Vi vet att undersökningar visar att den viktigaste faktorn i ungdomars val av högskoleutbildning är möjligheten till en hög lön. Ingenjörslönerna är fortfarande betydligt högre för män än för kvinnor. Arbetsgivarna har därför en nyckelroll i att locka studenter till ingenjörsutbildningarna. Ska fler kvinnor vilja bli ingenjörer måste deras löner höjas, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Sammanfattning av slutsatserna i rapporten

  • Fler tjejer med toppbetyg i matte behöver välja NA/TE i gymnasiet  
    Andelen kvinnor med examen från NA/TE som går en ingenjörsutbildning måste öka
  • Fler grundskoleelever måste ges bättre möjlighet att lyfta sina kunskaper i matematik och bli en av de som vill och kan klara av att bli ingenjör
  • Arbetsgivarna måste bli bättre på att konkurrera om och på så sätt förmå fler kvinnor att välja en framtid som ingenjör. Det håller inte att löneskillnaderna består och samtidigt förvånas över att ambitiösa kvinnor väljer andra karriärvägar. 
Till toppen