Sveriges Ingenjörer
Nyheter 9 november 2022

Innovatör får Polhemspriset för visualisering av stora datamängder

Staffan Gestrelius tilldelas 2022 års Polhemspris för utvecklingen av den framgångsrika och visuella mjukvaran Qlikview som kombinerar data från många källor. Nu belönas han av Sveriges Ingenjörer med landets finaste tekniska utmärkelse och en prissumma på 250 000 kronor.

– Jag är verkligen stolt över att tilldelas Polhemspriset för Qlikview. Att synliggöra data på ett nytt sätt visade sig vara en attraktiv idé som fått företaget att leva kvar än idag, säger Staffan Gestrelius.

– Att kunna hantera och förstå all den data som produceras av våra IT-system blir allt viktigare inte bara för företag utan för hela samhället. Qlikview är en föregångare som visar hur visualisering av data kan hjälpa människor att bättre förstå sin omvärld, säger Ulrika Lindstrand förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Redan under tidigt 1990-tal inledde Staffan Gestrelius och Björn Berg arbetet med programvaran Qlikview för att ge kvalitativ omvärldsanalys inför viktiga affärsbeslut. De ville kombinera den mänskliga förmågan att intuitivt se sammanhang med visualisering av data från många olika källor. Till en början var datorerna inte kraftiga nog för att hantera all den data och grafik som programmet krävde, men mot slutet av 1990-talet kom snabbare processorer som gjorde att investerarna kom och en satsning i USA kunde inledas.

Som alltid med innovationer hade flera personer avgörande roller för att idén skulle väckas, realiseras och slutligen tas till marknaden.

– Jag är verkligen stolt över att tilldelas Polhemspriset för Qlikview. Att synliggöra data på ett nytt sätt visade sig vara en attraktiv idé som fått företaget att leva kvar än idag, säger Staffan Gestrelius.

Bolaget heter numera Qlik. Efter att ha fått vind i seglen i början av 2000-talet börsnoterades företaget på Nasdaq 2010 och köptes 2016 ut från börsen av stora investerare. Värderingen på bolaget var då cirka 25 miljarder kronor och bolaget har nu cirka 50 000 kunder i mer än 100 länder.

Staffan Gestrelius är civilingenjör i teknisk fysik från Lund och i dag docent i medicinsk fysiologi. Han var VD för QlikTech under 6 år och tillsammans med Björn Berg lade han grunden till denna tekniska innovation. Han grundade senare Capish, som är ett mjukvarubolag inriktat på att visualisera kliniska data från vården. Där är han idag chefsforskare och styrelsemedlem. Björn Berg gick dessvärre bort 2013 och är därför särskilt omnämnd i årets polhemsprismotivering, då priset inte delas ut postumt.

Staffan Gestrelius om att få Polhemspriset

Om Polhemspriset

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut Polhemspriset, som är Sveriges äldsta tekniska utmärkelse. Priset delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller för en genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden och vara konkurrenskraftig.

Pristagare belönas med 250 000 kronor och Polhemsmedaljen i guld.

Bland tidigare pristagare märks bl.a. Baltzar von Platen och Carl Munthers för kylskåpet (1925), Håkan Lans för GPS (1995), Petra Wadström för vattenrenaren Solvatten (2013) och Ludvig Strigeus för tekniken bakom Spotify (2020)

Läs mer på Polhemsprisets egen webbplats

Till toppen