Sveriges Ingenjörer
Nyheter 12 december 2022

Nu samlar vi våra försäkringar under ett tak

Från och med den 1 januari 2023 kommer du som medlem kunna köpa dina försäkringar genom vår försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring. De förhandlar direkt med försäkringsbolagen för att kunna erbjuda förmånliga försäkringar till alla våra medlemmar och erbjuder även rådgivning utifrån din livssituation.

Förändringarna innebär därmed att vi avslutar samarbetet med If från och med årsskiftet. Du som redan är kund eller tecknar försäkring innan 31/12 hos If kommer att behålla dina rabatter och förmåner tillsvidare även efter avslutat samarbete.

Inkomstförsäkringen och tilläggsförsäkringarna Tid och Lön ingår inte under Akademikerförsäkringars paraply.

Förändringar gällande din inkomstförsäkring

Från och med den 1 januari 2023 förlängs medlemskapet i Akademikernas a-kassa med ett år. Du kommer alltså kunna vara medlem fram tills att du fyller 66 år. Förändringen gäller för de med födelseår 1958 eller senare. Medlemskapet fortsätter automatiskt. Även arbetslösersättningen gäller till 66 år.

Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring kommer också att höja sin slutålder till 66 år för de som fyller 65 år under 2023 för att matcha arbetslöshetsersättningen.

Tilläggsförsäkringarna Tid och Lön som man kan köpa som ett komplement till vår inkomstförsäkring kommer också på samma sätt att höja slutåldern till 66 år from 1 januari 2023. Idag kan man köpa tilläggsförsäkringarna till och med det år man fyller 60 år och den åldern höjs 2023 till 61 år. Läs mer här.

Idag gäller att medlemsavgiften förändras automatiskt månaden när man fyller 65 år om man fortsätter att arbeta. Det är för att man inte längre omfattas av inkomstförsäkringen. I och med förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen och vår Inkomstförsäkring kommer justeringen ske först månaden man fyller 66 år, och kommer från och med 1 januari 2023 att vara 203 kr/månad.  

Till toppen