Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer avvisar försämringar i MBL

Under den pågående avtalsrörelsen har Almega yrkat på att försvaga MBL genom att begränsa skyldigheten för arbetsgivaren att förhandla med facket.

Förslaget skulle försvaga den svenska modellen om det genomfördes, menar Pia Bäckström, förhandlingschef för tjänstesektorn på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer har avvisat förändringarna i medbestämmandelagen (MBL) men att frågan dyker upp på många avtalsområden samtidigt visar att Almega driver detta brett inom tjänstesektorn.

– Vi anser att det skulle försvaga den svenska modellen. Förslaget skulle innebära att fackets rätt till inflytande minskar och arbetsgivarna får större möjligheter att bestämma utan att behöva ta kontakt med de fackliga företrädarna, säger Pia Bäckström, förhandlingschef för tjänstesektorn på Sveriges Ingenjörer.

Förslagen som presenterats av Almega skiljer sig åt mellan olika branscher, men handlar om att begränsa de tillfällen där arbetsgivaren är skyldig att förhandla enligt MBL11§.

Som exempel föreslår arbetsgivarorganisationen TechSverige att det endast ska råda förhandlingsskyldighet vid:

  • Driftsinskränkning som leder till arbetsbrist.
  • Flytt av verksamhet mellan driftsenheter och/eller orter.
  • Omorganisationer som berör minst tio anställda.
  • Verksamhetsövergång.
  • Ändring av anställningsvillkor för en hel enhet eller del av företag.

I övriga frågor ska det räcka att arbetsgivaren informerar den eller de som berörs av förändringen.

– Vi säger nej eftersom förhandlingsrätten i MBL är en av de mest grundläggande rättigheterna. Jag har svårt att förstå hur arbetsgivarsidan kan tro att vi på förhand ska komma överens om vilka frågor som inte är tillräckligt viktiga för att förhandlas, säger Pia Bäckström.

Arbetsgivarna har presenterat liknande förslag tidigare med motiveringen att regelverket behöver förenklas och att det hindrar företag att utvecklas. För några år sedan genomfördes en enkät som var gemensam mellan parterna. Där uttryckte Almegas medlemsföretag att MBL fungerar bra och att ordningen bidrar till att utveckla företagen.

– Vi tänker fortsätta att hålla emot denna typ av förändringar. Vi anser att MBL är en grundbult för konstruktiv dialog på arbetsplatsen. Att bygga tillit genom att förhandla är till fördel för alla parter på en arbetsplats, säger Pia Bäckström.

Till toppen