Sveriges Ingenjörer

World Engineering Day den 4 mars

World Engineering Day är sedan 2020 ingenjörskonstens egen dag. Dagen kom till på initiativ av FN-organet Unesco för att lyfta fram ingenjörernas bidrag till samhället och det stora värdet av ingenjörernas kompetens.

I år vill Sveriges Ingenjörer tillsammans med ANE, den nordiska organisationen för ingenjörer, lyfta fram ingenjörskonsten med särskilt fokus på kvinnornas bidrag. I filmen på denna sida berättas kort om tio nordiska ingenjörskvinnors innovationer och bidrag till samhället genom mer än 100 år.

Female Engineers in Scandinavia

Ingenjörsvetenskap spelar en nyckelroll för att uppnå FN:s globala hållbara utvecklingsmål eftersom den använder vetenskap och matematik för att utveckla praktiska tillämpningar inom till exempel mat, vatten, energi, miljö, hållbara städer samt motståndskraft mot naturkatastrofer,vilket är avgörande för mänskligheten.

Den är också avgörande för utvecklingen av ny teknik som möjliggör den fjärde industriella revolutionen som artificiell intelligens, sakernas internet, robotteknik och kvantberäkning bland mycket annat. Ingenjörsvetenskap är hjärtat i vår moderna värld och kommer att forma framtiden.

Till toppen