Sveriges Ingenjörer
Avtalsrörelse 10 mars 2023

Facken inom industrin säger nej till treårigt avtal

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med Facken inom industrin svarat på den avtalsskiss som de opartiska ordförandena lämnat till industrins parter.

Facken inom industrin presenterade i oktober 2022 sin avtalsplattform, som lägger grunden för de kommande förhandlingarna.

Facken inom industrin säger nej till ett treårigt avtal men är berett att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att innehållet är det rätta.

Utgångspunkten för Facken inom industrins avtalskrav är ett ettårigt avtal. Kraven är ställda från den första april 2023. Den översiktliga skissen från de opartiska ordförandena (Opo) har som inriktning att parterna träffar ett treårigt avtal.

Förutsättningarna för ett långt avtal är begränsade mot bakgrund av det osäkra läget. Facken inom industrin kan i dag sträcka sig till att träffa ett tvåårigt avtal, dock inte längre. En förutsättning för ett tvåårigt avtal är att det andra avtalsåret är uppsägningsbart.

Det förutsätts också att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning – deltidspension eller flexpension – en särskild höjning av avtalens lägstalöner på de avtalsområden där detta krav finns med, samt en låglönesatsning på de avtalsområden där kravet återfinns. Dessa reservationer gäller oavsett avtalsperiodens längd.

Facken inom industrin konstaterar att arbetsgivarna på ett antal avtalsområden vidhåller långtgående krav på försämringar av de avtal som nu gäller. En förutsättning för ett kommande avtal – oavsett avtalsperiodens längd – är att dessa inte finns med i ett kommande avtalsförslag.

Om Facken inom industrin

Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. Sveriges Ingenjörer ingår i Facken inom industrin tillsammans med GS-facket, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall och Unionen. När förbunden agerar gemensamt gör de det under namnet Facken inom industrin.

Facken inom industrin har tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom industrin undertecknat Industriavtalet.

Läs mer om samarbetet på Fackeninomindustrin.se

Till toppen