Sveriges Ingenjörer
Avtalsrörelse 24 mars 2023

Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag

Sveriges Ingenjörer har tillsammans Facken inom industrin lämnat sitt svar på det första avtalsförslaget de opartiska ordförandena lämnat till parterna. Facken inom industrin anser att ett väsentligt högre avtalsvärde krävs för att en uppgörelse ska kunna nås.

Ordförandena i Facken inom industrin. Från vänster: Ulrika Lindstrand Sveriges Ingenjörer, Marie Nilsson IF Metall, Martin Linder Unionen, Eva Guovelin Livsmedelsarbetareförbundet och Per-Olof Sjöö GS.

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar det första avtalsförslaget som kom från de opartiska medlarna. Det föreslagna avtalsvärdet över en period på två år är totalt 6,5 procent.

Facken inom industrin skriver i sitt svar att avtalsvärdet måste höjas, med högre löneökningar båda åren. En utgångspunkt för ett tvåårigt avtal är att det andra avtalsåret är uppsägningsbart.

När det gäller höjning av avtalens lägsta löner vill Facken inom industrin se ett högre krontal än det som föreslås. Dessutom saknar avtalsförslaget nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning – deltidspension/flexpension – och en låglönesatsning.

Nu väntar slutförhandlingar och ett slutligt avtalsförslag före den 31 mars då nuvarande avtal löper ut.

Om Facken inom industrin

Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. Sveriges Ingenjörer ingår i Facken inom industrin tillsammans med GS-facket, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall och Unionen. När förbunden agerar gemensamt gör de det under namnet Facken inom industrin.

Facken inom industrin har tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom industrin undertecknat Industriavtalet.

Läs mer om samarbetet på Fackeninomindustrin.se

Till toppen