Sveriges Ingenjörer
Nyheter 28 mars 2023

Sveriges Ingenjörer begär förhandlingar om kollektivavtal med Klarna

Vi har idag skickat en formell begäran om att inleda kollektivavtalsförhandlingar med Klarna. Detta görs tillsammans med Unionen och Akavia. Därmed är det möjligt att inom kort inleda förhandlingar mellan fack och arbetsgivaren.

Begäran om förhandlingar är första steget för att kunna ingå kollektivavtal.

– Vi går fram med den här framställan för att stärka ställningen för våra medlemmar och övriga anställda på Klarna. För bolaget skulle ett kollektivavtal ge en tydlig kvalitetsstämpel och manifestera bolagets samhällsansvar genom anslutning till den svenska partsmodellen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.  

Framställan har skickats samtidigt av Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia. Förhandlingarna kommer även genomföras gemensamt. En förhandlingsframställan är det första formella steget i en process initierad från facken för att förmå företaget att teckna kollektivavtal. Framställan har skickats till Klarna Bank AB. Efter att en förhandlingsframställan har skickats finns det ett skyndsamhetskrav enligt lag att inleda förhandlingar.

Den senaste tidens turbulens inom techbranschen visar på betydelsen av kollektivavtal och fördelarna med den svenska partsmodellen.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande

– Den senaste tidens turbulens inom techbranschen visar på betydelsen av kollektivavtal och fördelarna med den svenska partsmodellen. Med kollektivavtal kan förändringar av verksamheter ske på ett ordnat sätt utifrån både bolagets och de anställdas behov. Men kanske ännu viktigare är det stärkta inflytandet för de anställda och de förbättrade möjligheter till samverkan mellan fack och arbetsgivare som ett kollektivavtal ger, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 

Ombudsmän från Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia kommer nu att inleda diskussion och påbörja förhandlingar med företrädare för Klarna. Ambitionen är att få till kollektivavtal så snart det är möjligt.

Breakit.se

”Den senaste tidens turbulens inom techbranschen visar på betydelsen av kollektivavtal och fördelarna med den svenska partsmodellen”, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 
Ta del av artikeln Facken kräver kollektivavtal på Klarna på Breakit.se

DiDigital.se

Sveriges ingenjörer, Unionen och Akavia går i gemensamt ärende och begär kollektivavtalsförhandlingar med Klarna.
Ta del av artikeln Facken vill förhandla med Klarna om kollektivavtal på DiDigital.se

TV4 Nyheterna/Ekonominyheterna (28 mars)

Flera fack vill förhandla med Klarna om ett kollektivavtal. Förbunden Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia har skickat en gemensam begäran. Förra året meddelade de att 700 anställda skulle få gå, ungefär en tiondel av personalen:
Ta del av  19-sändningen 28 mars av Ekonominyheterna/TV4 Nyheterna/via TV4play.se

Realtid.se

Sveriges Ingenjörer har idag skickat en formell begäran om att inleda kollektivavtalsförhandlingar med Klarna. Detta görs tillsammans med Unionen och Akavia.
Ta del av artikeln Tre fackförbund kallar Klarna till förhandling om kollektivavtal på Realtid.se

Till toppen