Sveriges Ingenjörer
Avtalsrörelse 31 mars 2023

Nytt löneavtal i industrin ger löneökningar och förstärkt pension

Avtalen ger goda möjligheter för reallöneökningar redan från och med det andra avtalsåret. De ligger även på en nivå som gynnar Sveriges konkurrenskraft.

Pressträff med Facken inom industrin.

Read about the wage agreement in English

Avtalen som slutits mellan fack och arbetsgivare inom industrin är tvååriga och gäller från 1 april i år till och med 31 mars 2025.

Märket sätts till 4,1 procent under första året och 3,3 procent under det andra. I detta ingår avsättningar till deltidspension/flexpension på 0,2 procent under båda avtalsåren.

Ökade avsättningar till tjänstepensionen driver inte driver inflationen och har historiskt visat sig ge god avkastning. Nivåerna i deltidspensionen/flexpensionen har ökat avsättningarna till tjänstepensionen med nästan 50 procent sedan de infördes, vilket är en markant förstärkning av ingenjörernas pensionsvillkor.

Avtalsvärdena – i genomsnitt 3,7 procent under de två avtalsåren – är de högsta nivåerna sedan märket i Industriavtalet infördes 1997.

– Det här är ett avtal som vi kan var nöjda med under de tuffa förutsättningarna. Redan nästa år har vi förhoppningar om att återkomma till reallöneökningar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Det här är ett avtal som vi kan var nöjda med under de tuffa förutsättningarna. Redan nästa år har vi förhoppningar om att återkomma till reallöneökningar.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Sedan Industriavtalet började tillämpas 1997 har det lett till stora ökningar av de reala lönerna i Sverige. Det har varit en långsiktigt, gynnsam utveckling för löntagarna och därför har de fackliga parterna varit beredda att försvara avtalets utformning och innehåll.

– Men nu när industrins parter tagit sitt ansvar och satt ett normerande märke måste också övriga aktörer visa sig lika ansvarsfulla, säger Ulrika Lindstrand.

I de lokala förhandlingarna som väntar ute på ingenjörernas arbetsplatser ska det exakta löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar. Därefter genomförs lönesamtal där lönen sätts utifrån den enskildes prestation.

Frågor och svar om avtalen 2023

Hur din löneökning kommer att bli 2023 går inte att svara på. Har du kollektivavtal har du rätt till ett lönesamtal med din chef där du kan påverka din löneutveckling.

Facket förhandlar lokalt om löneutrymmet på arbetsplatsen.

Du påverkar din löneutveckling genom att i ditt lönesamtal argumentera och förhandla om den löneutveckling som du tycker motsvarar din måluppfyllnad och prestation. Märket är inte ett tak för din löneutveckling.

Märket och skrivningarna i avtalen ska ses som en helhet: de kompletterar varandra och balanserar mellan att den enskilde över tid ska få en god löneutveckling samtidigt som Sverige ska kunna behålla sin internationella konkurrenskraft.

Märket är ingen lag, utan just ett riktmärke till hur parterna tillsammans bedömer den totala löneökningskostnaden för hela Sverige – inte för en enskild individ, bransch eller arbetsgivare. Kollektivavtalens löneavtal innehåller grundläggande principer för lönesättning, att det ska utgå från arbetsplatsens marknadsmässiga och ekonomiska förutsättningar och individens måluppfyllnad och prestation.

Till toppen