Sveriges Ingenjörer
Nyheter 13 april 2023

Ny webbkurs om lön stärker dig som löneförhandlar

Nu har vi lanserat en helt ny digital kurs om lön som finns tillgänglig på vår webb. Den riktar sig till dig som är förtroendevald inom privat sektor och är ett verktyg som stärker dig i det viktiga arbetet med lönerevision. 

Lön är en viktig fråga för våra medlemmar och alla förtroendevalda brukar involveras i lönerevisionen på något sätt. Därför är kursen öppen för alla förtroendevalda och du kan välja att gå de avsnitt som är relevanta för dig. Och framför allt – du kan välja att gå kursen närhelst det passar dig bäst! 

Jag kommer bli expert på lön efter detta! Många bra, matnyttiga och konkreta tips! Toppen!

Deltagare i referensgruppen

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till alla förtroendevalda och framför allt till dig som är engagerad i det lokala lönerevisionsarbetet. Du som har erfarenhet av att delta i lönerevisionsarbetet kommer ha stor fördel av dina erfarenheter, men även du som inte hunnit arbeta aktivt med lönefrågor har stor glädje av kursen.

Detta är en temakurs om lön. Du förutsätts ha gått facklig grundkurs innan, där det också finns ett avsnitt om lön.

Hela kursen beräknas ta ungefär en halv arbetsdag i anspråk.

Kursens innehåll

I kursen går vi igenom den årliga lönerevisionen och ger dig råd och verktyg i din fackliga roll.

  • Att tänka på när du förhandlar budgeten
  • Hur du förbereder och genomför möten med arbetsgivaren
  • Tips och verktyg för att peppa och stötta medlemmarna
  • Hur du kan göra om löneprocessen inte fungerar
  • Avslut och utvärdering av lönerevisionen
  • Hur du kan arbeta för att lön ska vara en aktuell fråga hela året

Kursen får fina omdömen

Under kursens utformande har vi använt oss av en referensgrupp bestående av förtroendevalda som fått testa och tycka till. Kursen har genomgående fått höga betyg. I snitt får den 4,64 av 5.

Så här säger några av deltagarna i referensgruppen:

"Mycket kunskap och statistik underlättar att uppnå resultat! Erfarenhet, även via kursövningar, stärker att man agerar snabbt och korrekt i fler situationer."

"Bra upplägg! Verkligen skolboksexempel på en bra digital kurs!"

"En påminnelse om att alltid prata om lön, peppa medlemmarna till att våga driva den här frågan."

"Att det går att ha så mycket mer dialog med arbetsgivaren än vad man kanske tänker och tror, och att det finns regler att luta sig mot."

Till toppen