Sveriges Ingenjörer
Nyheter 8 maj 2023

Saco-S tar fram nytt pensionsavtal inom statlig sektor

Saco-S där Sveriges Ingenjörer ingår, har enats med Arbetsgivarverket om ett nytt tjänstepensionsavtal inom statlig sektor. Det nya avtalet ger ökade möjligheter för 12 000 medlemmar till ett flexiblare yrkesliv i slutet av karriären.

– Detta avtal är ett stort steg framåt. Nu tryggas flexpensionen för våra statliga medlemmar oavsett när de är födda, och etablerar principen att man tjänar in tjänstepension under hela sitt yrkesliv i statlig sektor, eftersom intjänandet av pensionen förlängs fram till 69 års ålder, säger Andreas Nyström, förhandlingschef för offentlig sektor och vice ordförande för Saco-S.

Det nya avtalet innebär att statligt anställda medlemmar får flexpension på 1,5 procent utöver det förmånsbaserade intjänandet för anställda födda före 1988. Dessutom förlängs intjänandet av flexpension och avgiftsbestämd tjänstepension från dagens gräns vid 65 års till 69 års ålder. Det ger ökade möjligheter till ett flexiblare yrkesliv i slutet av karriären eller en högre tjänstepension i framtiden.

Statlig sektor har stora rekryteringsbehov som bland annat hänger ihop med satsningar på infrastruktur och försvar.

– I tuff konkurrens om ingenjörer är det viktigt att statens attraktivitetskraft som arbetsgivare stärks och att myndigheterna har villkor som uppmuntrar till ett hållbart och långt arbetsliv, säger Andreas Nyström.

Fakta om avtalet

Flexpension införs på avdelning 2 i det statliga pensionsavtalet, vilket omfattar anställda födda före 1988 på samma sätt som den tidigare införda flexpensionen för de yngre som tillhör avdelning 1. Från årsskiftet 2023/2024 införs en flexpension på 1,5 procent utöver det förmånsbaserade intjänandet som medlemmar födda före 1988 redan har. Samtidigt förlängs intjänandet av flexpension och avgiftsbestämd tjänstepension från dagens gräns vid 65 års till 69 års ålder. 

För medlemmar födda efter 1987 innebär avtalet mindre förändringar, som att de kommer att tjäna in sin tjänstepension fram till en fast ålder av 69 år och att den tidigaste uttagsåldern fastställs till 63 år.

Till toppen