Sveriges Ingenjörer

Avtalen Industriföretag mm, samt Tjänsteföretag – byter namn till Tjänstemän inom näringslivet

Avtalsförhandlingarna med Fremia om de två tjänstemannaavtalen Industriföretag petroleumhandel, fastighetsförvaltning mm och Tjänsteföretag är avslutade. Avtalen byter nu namn till Tjänstemän inom näringslivet

Representanter från de undertecknande förbunden. På bilden från vänster: Linn Skau, Akademikerförbunden (Akavia), Crister Forslund, Ledarna, Helene Rydling, Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer), Jessica Bromander, Unionen, Molly Aulin, Unionen, My Salama Meiton, Fremia, och Nadia Larsson, Fremia.

Parterna inom de två avtalen, arbetsgivarorganisationen Fremia och Unionen, Ledarna, samt Sveriges Ingenjörer (kontaktförbund för avtalet Industriföretag petroleumhandel, fastighetsförvaltning mm) och Akavia (kontaktförbund för avtalet Tjänsteföretag), är nu överens om att kollektivavtalet Tjänsteföretag kommer att upphöra.

I stället kommer alla verksamheter och tjänstemän från och med den 1 april 2023 att omfattas av villkoren inom kollektivavtalet Industriföretag mm. Dessutom byter avtalet Industriföretag mm. namn till Tjänstemän inom näringslivet, för att tydliggöra att det nu omfattar de båda tidigare avtalens verksamheter och tjänstemän.

I de tidigare kollektivavtalen har närliggande verksamheter fördelats på två olika avtal. Genom att nu samla tjänstemännen inom ett och samma avtal, kan parterna fokusera på att utveckla förutsättningarna för samtliga verksamheter och tjänstemän inom avtalet Tjänstemän inom näringslivet.

Exempel på förändringar

För arbetsgivare och tjänstemän som tidigare omfattats av kollektivavtalet Tjänsteföretag

  • Ny modell för föräldralönetrappa
  • Förändringar gällande kompensation kopplat till arbetstid
  • Arbetsgivaren får Ledarna som ny motpart
  • Övergår till den högre deltidspensionspremie som gäller för avtalet Tjänstemän inom näringslivet. Avräkning för detta görs från löneutrymmet

Nytt för alla inom avtalet Tjänstemän inom näringslivet

  • Föräldralön kan numer tas ut i olika perioder. En ledighetsperiod likställs med föräldraledighetslagens beskrivning.
  • Uppsägningstiden från tjänstemannens sida ökar med anställningstiden.
  • Förbättringar i rätten till sjuklön även efter 15:e kalenderdagen.
  • Skrivning om att restid bör planeras så att den inte oskäligt belastar tjänstemannens natt-, dygns- och veckovila.
Till toppen