Sveriges Ingenjörer
Nyheter 19 maj 2023

Här är branscherna med högst löneläge för ingenjörer 2022

Högst medellön har ingenjörer inom fastighetsbranschen följt av finansbranschen. Lönerna för ingenjörer varierar kraftigt beroende på bransch. Det visar statistik från Sveriges Ingenjörer. Letar du efter aktuell statistik för ingenjörernas löner i olika branscher? Läs vår senaste artikel om ingenjörenas branschlöner 2023 här.

 

Valet av bransch har stor betydelse för ingenjörernas löner. För en civilingenjör skiljer det uppåt 30 000 i medellön beroende på bransch. De högsta medellönerna för civilingenjörer hittas i fastighetsbranschen följt av bank-, finans- och försäkringsbranschen med månadslöner på 79 800 kronor respektive 73 500 kronor. I vissa konsultbranscher ligger däremot genomsnittslönerna på drygt 51 000 kronor. Löneskillnaderna mellan olika branscher kan alltså uppgå till drygt 50 procent

– I de branscher där lönerna är högst finns det en högre andel specialister och chefer. Dessutom varierar både åldersstrukturen och rätten till övertidsersättning mellan branscher. Det är inte konstigt att branscher med en större andel yngre medarbetare har lägre löner än genomsnittet, säger Johan Kreicbergs, chefekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Medellönerna per bransch för högskoleingenjörer följer ungefär samma mönster som civilingenjörernas, men löneläget är lägre. Medellönen ligger på 61 700 kronor för högskoleingenjörer i fastighetsbranschen, följt av 61 400 kronor i bank-, finans- och försäkringsbranschen.

Vid en mer detaljerad analys där hänsyn tas till utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå och övertidsersättning krymper de procentuella löneskillnaderna. I topp återfinns då finansbranschen med löner 25 till 30 procent över dem i till exempel kemi-, skogs- och stålindustrin. 

– Det är oroväckande att det relativa löneläget är så lågt inom kemi-, skogs- och stålindustrin. Redan idag är arbetslösheten bland ingenjörer rekordlåg och det kan bli svårt för den tunga industrin att locka till sig den kompetens som behövs, säger Johan Kreicbergs. 

Medellöner för civilingenjörer per bransch
(privat sektor) – topplista 

Bransch Medellön
Fastighetsverksamhet 79 800 kr
Bank-, finans- och försäkringsverksamhet 73 500 kr
Konsultverksamhet - management, strategi  65 000 kr
Data, IT och Telekom 64 900 kr
Transporter, logistik & kollektivtrafik 63 600 kr

 

Medellöner för högskoleingenjörer per bransch
(privat sektor) – topplista 

 Bransch  Medellön
 Fastighetsverksamhet  61 700 kr
 Bank-, finans- och försäkringsverksamhet  61 400 kr
 Konsultverksamhet - management, strategi   58 600 kr
 Tillverkning och industri - livsmedel  58 100 kr
 Data, IT och telekom  56 500 kr

 

Relativt löneläge per bransch i privat sektor
(civilingenjörer och högskoleingenjörer) – topplista

Bransch Löneläge
Bank-, finans- och försäkringsverksamhet 119
Konsultverksamhet - management, strategi  115
Fastighetsverksamhet 115
Data, IT och telekom 107
Konsultverksamhet - Data/IT 103

 

Civilingenjörer

Bransch Medel kr/mån
Fastighetsverksamhet 79 800
Bank, finans och försäkringsverksamhet 73 500
Konsultverksamhet - Management, strategi, ekonomi 65 000
Data, IT och telekom 64 900
Transporter, logistik & kollektivtrafik 63 600
Tillverkning och industri - Livsmedel 62 300
Tillverkning och industri - Elektronik 62 100
Tillverkning och industri - Stål och metall 62 000
Tillverkning och industri - Övrig 61 400
Life science 60 500
Tillverkning och industri - Skogsindustri 59 900
Tillverkning och industri - Kemi/process 59 400
Bygg och anläggning 58 300
Energi (försörjning av el, gas, värme, kyla) 58 200
Tillverkning och industri - Fordon 58 100
Konsultverksamhet - Data/IT 55 100
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering 52 600
Konsultverksamhet - Övrig 51 700
Konsultverksamhet - Teknisk 51 100

 

Högskoleingenjörer

Bransch Medel kr/mån
Fastighetsverksamhet 61 700
Bank, finans och försäkringsverksamhet 61 400
Konsultverksamhet - Management, strategi, ekonomi 58 600
Tillverkning och industri - Livsmedel 58 100
Data, IT och telekom 56 500
Transporter, logistik & kollektivtrafik 56 100
Life science 55 600
Tillverkning och industri - Elektronik 53 800
Tillverkning och industri - Fordon 52 400
Tillverkning och industri - Stål och metall 51 800
Tillverkning och industri - Kemi/process 51 500
Energi (försörjning av el, gas, värme, kyla) 51 500
Tillverkning och industri - Övrig 50 800
Konsultverksamhet - Data/IT 49 900
Tillverkning och industri - Skogsindustri 49 300
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering 48 000
Bygg och anläggning 47 100
Konsultverksamhet - Teknisk 46 400
Konsultverksamhet - Övrig 45 700

Se lönerna för alla ingenjörers branscher

Flera olika branschmedier uppmärksammar förbundets lönestatistik. Detta är några

Fastighetstidningen

Ta del av artikeln Bäst betalt för ingenjörer i fastighetsbranschen på Fastighetstidningen.se

Byggvärlden

Ta del av artikeln Ingenjörer inom bygg ligger efter i lönestatistiken på Byggvarlden.se

Svensk Byggtidning

Ta del av artikeln Så är löneläget för ingenjörer som jobbar inom byggbranschen på Svenskbyggtidning.se

Branschaktuelllt

Ta del av artikeln Siffror visar - Lönegap mellan bygg och fastighet på Branschaktuellt.se

Computer Sweden/IDG

Ta del av artikeln Lönerna för IT-konsulter ligger långt bakom andra branscher på Computersweden.idg.se

Realtid

Ta del av artikeln Finansbranschen i lönetoppen för ingenjörer  på Realtid.se

Bioenergitidningen

Ta del av artikeln Lista - Så mycket tjänar energiingenjörer på Bioenergitidningen.se 

.

Till toppen