Sveriges Ingenjörer

Saco-S växlar yrkanden med Arbetsgivarverket

Idag har Saco-S och Arbetsgivarverket utbytt krav inför höstens förhandlingar om anställningsvillkor för statligt anställda. Saco-S representerar akademiker inom staten. Statliga sektorn har stort behov av att rekrytera, särskilt inom infrastruktur och försvar.

Saco-S kommer att fokusera på fyra huvudteman i de kommande förhandlingarna:

  • Längre och hållbart arbetsliv
  • Framtidens kompetensförsörjning
  • Flexibelt arbetsliv
  • Ordning och reda i avtalen

Inom dessa områden har vi prioriterade krav som våra medlemmar anser vara viktiga för att stärka attraktionskraften och kompetensförsörjningen inom den statliga sektorn. Exempelvis vill vi ge möjlighet att konvertera semesterlönetillägg till fler lediga dagar, ha rätt till tjänstledighet för att prova anställning på affärsverk och klargöra när provanställningar kan användas. Med tanke på omvärldsläget och Sveriges stärkta försvar kräver vi också ökad ersättning vid tjänstgöring inom totalförsvaret.

För att konkurrera om ingenjörer är det viktigt att staten blir en mer attraktiv arbetsgivare och att myndigheterna erbjuder villkor som lockar våra medlemmar till statliga jobb.

Andreas Nyström

Förhandlingschef för offentlig sektor, Sveriges Ingenjörer

Förhandlingarna börjar i september och målet är att vara klara innan avtalen för de andra statliga parterna löper ut den sista september.

Saco-S har ett tillsvidareavtal och förhandlar under fredsplikt.

Till toppen