Sveriges Ingenjörer
Opinion

Intresset ökar för satsning på ingenjörers utbildning

Kraven på kunskap i skolan måste bli tydligare. Inte minst gäller det ett av de viktigaste ämnena: matematiken. Och äntligen verkar något vara på väg att hända.

Sveriges Ingenjörer har under lång tid sett hur många ingenjörsstudenter saknar tillräckliga förkunskaper för att klara sina kurser. I en situation där både näringslivet och offentliga myndigheter efterfrågar kunskaperna hos ingenjörer är det därför nödvändigt att matematiken i grundskolan prioriteras högre.

Dessa tydliga budskap har vi förmedlat till omvärlden på en rad olika sätt under året som gått. Och nu märker vi att ministrar, politiker och företagsledare börjat visa att de förstått att fokuset på matematiken i skola och högskola måste skärpas. På högskolan måste de tekniska utbildningarna få fler lärarledda timmar.

Inte så förvånande är behovet av ingenjörer kopplat till de stora tekniska skiftena som är på väg. Elektrifieringen och en ökad digitalisering av samhället är två av de faktorer som påverkar mest.

Här är ett axplock av sommarens artiklar med länkar:

Snart består ingenjörslandet av svenskar som inte kan räkna

Dagens Nyheters ledare om hur Sverige riskerar att halka efter om inte ingenjörsutbildningarna stärkas och antalet timmar med en lärare ökar.

Så stoppar vi mattekrisen och får Sverige att börja räkna igen

Skolministern och utbildningsministern skriver att Sverige måste stoppa mattekrisen och satsa på matematiken och ingenjörerna.

Ingen vet vem som ska jobba i batterifabriken

Dagens Industris ledare uppmanar regeringen att förbättra ingenjörsutbildningen så att Sverige lyckas med industriomställningen. Hänvisar till rapport från Sveriges Ingenjörer.

Regeringen satsar på matematik – ska ge fler ingenjörer

Resultaten i internationella undersökningar pekar på att svenska elever ligger under genomsnittet i matematik. Reportage från spetsutbildning i matematik för högskoleelever. (obs kräver inloggning)

Bara hälften tar examen

Sveriges Ingenjörers ordförande intervjuas i Sveriges Radio om de stora avhoppen från ingenjörsutbildningarna.

Rapporten om de minskade resurserna till utbildning

Läs hela rapporten

 

Mer tid med lärare på de tekniska högskolorna ger fler examinerade ingenjörer.
Senast uppdaterad 2023-09-13
Till toppen