Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation

På Akademikeralliansens årsmöte valdes Oskar Falk, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, till ny vice ordförande för förhandlingsdelegationen inom AkademikerAlliansen.
Avtalsrörelse
2024-04-12

– Det är ett hedersamt och angeläget uppdrag som jag verkligen ser fram emot, säger Oskar Falk.

Det är genom AkademikerAlliansen som vi tecknar kollektivavtal på central nivå gentemot SKR/Sobona. Det gäller exempelvis löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension för Sveriges kommuner, regioner och kommunala bolag.

16 förbund i förhandlingssamverkan

Sveriges Ingenjörer är en av ett av 16 förbund inom Saco som ingår i denna organisation för förhandlingssamverkan. Totalt har vi cirka 9 000 medlemmar som arbetar inom SKR och Sobonas områden.                  

Förhandlingsdelegationen hanterar det operativa löpande förhandlingsarbetet på uppdrag av AkademikerAlliansens högsta beslutande organ, representantskapet. Presidiet med ordförande och två vice ska i sin tur samordna och tillgodose de 16 förbundens intressen, samt se till AkademikerAlliansens bästa som central part.

Till toppen