Sveriges Ingenjörer
Almedalen

Ingenjörsfrågor i fokus under Almedalsveckan 2023

Tre ingenjörsnära frågor stod i fokus för Sveriges Ingenjörer under Almedalsveckan 2023 på Gotland: lön, matematik och fortbildning.

Deltagarna på Sveriges Ingenjörers seminarium om framtida ingenjörer och teknikintresse. Från vänster: Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer; Mats Persson, utbildningsminister; Sara Anvarsson, vice ordförande Sveriges Ingenjörer, Ulrika Sultan, doktorand Liu/ÖU; Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare

För att föra fram våra ståndpunkter till beslutsfattare och andra intressenter arrangerade förbundet tre välbesökta seminarier.

– Genom att lyfta ingenjörernas viktigaste frågor till de beslutsfattare som samlas här under Almedalsveckan, gör vi våra ståndpunkter tydligare och ökar chanserna till en förbättring, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Även många andra seminariearrangörer lyfte frågor som ligger nära ingenjörerna: utveckling av grön industri, digitalisering och framväxten av AI för att bara nämna några.

Framtidens ingenjörer
– kan de räkna och kan vi räkna med dem?

Sveriges Ingenjörers första seminarium handlade om hur matematikämnet och barns teknikintresse måste ges starkare stöd redan tidigt i grundskolan. I diskussionen deltog utbildningsminister Mats Persson, som visade stort intresse för behovet av ingenjörer i framtiden. Panelen diskuterade betydelsen av duktiga matematiklärare och varför matematiken hänger så nära samman med hur eleverna klarar skolan på det stora hela.

Seminariet baserades delvis på en rapport från Sveriges Ingenjörer som bland annat visar att flickorna med de bästa mattebetygen i mycket större utsträckning än pojkar väljer bort ingenjörsbanan.

Se hela seminariet

Läs mer om hur de tekniska programmen på gymnasiet inte ger behörighet att bli ingenjör

Hur fungerar det generösa omställningsstödet?

Detta seminarium ville ta temperaturen på omställningsstudiestödet. Även om många fortfarande inte känner till reformen, så är söktrycket till stödet mycket högre än beräknat. Flaskhalsar har redan uppstått och utbudet av kurser måste byggas ut ordentligt. Det finns högt ställda förväntningar på omställningsstudiestödet: det ger ju stora möjligheter för yrkesverksamma att vidareutbilda sig mitt i livet eller byta bana helt tack vare generösa ersättningsnivåer och utökade rättigheter till studieledighet på hel- eller deltid.

Se hela seminariet

Läs en debattartikel som pekar på det som måste åtgärdas med omställningsstudiestödet

Mer om omställningsstudiestödet på Sveriges Ingenjörers webbplats

Vad kan företagen lära av det offentliga när det gäller lön?

Seminariet handlade om de löneskillnader som återfinns i privat sektor mellan manliga och kvinnliga ingenjörer och som inte existerar för offentligt anställda ingenjörer. Samtidigt hör vi om stora rekryteringsbekymmer i privat sektor. Även rensat för befattning, år i yrket och andra kända faktorer som påverkar lönen finns det fortfarande en skillnad.  

Seminariet byggde till stora delar på Sveriges Ingenjörers färska rapport som behandlar löneskillnader mellan kvinnor och män.

Se hela seminariet

Läs mer om löneskillnader mellan kvinnor och män och ladda ned rapporten

Statistik, tips och råd om lön på Sveriges Ingenjörers webbplats

Senast uppdaterad 2023-08-24
Till toppen