Sveriges Ingenjörer
Aktuellt Opinion 14 maj 2020

"Satsa på en nordisk återhämtningsplan"

Genom satsningar på kompetensutveckling för yrkesverksamma, elektrifiering, AI-forskning och omställning av transportsystem kan ekonomin startas igång efter Coronakrisen. Det föreslår de nordiska ingenjörsförbunden i en ny tiopunktsplan som överlämnats till regeringarna i Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige.

Den nordiska modellen med sin unika kombination av innovationskraft och samarbete mellan politik, företag, anställda och arbetsgivare kan bli en plattform för en innovativ återhämtning.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Planen är utarbetad av Sveriges Ingenjörer tillsammans med ingenjörskollegorna i Norge, Danmark, Island och Finland inom samarbetet ANE. Den innehåller 10 skarpa förslag för Sverige och Norden att starta om ekonomin efter Coronakrisen. Det omfattar bland annat:

 • investeringar i livslångt lärande
 • en satsning på elektrifiering över hela Norden,
 • spetsforskning inom AI,
 • omställning av transportsystemen,
 • en gemensam strategi för cirkulär ekonomi där återvinning av material och råvaror planeras redan när produkter utvecklas,

Norges plan för ett elektrifierat inrikesflyg föreslås bli en pilot för hela regionen och Sveriges ”Färdplaner för ett fossilfritt Sverige” framhålls som en möjlig föregångare till en nordisk omställningsplan för industrin.

Återhämtningsplanen har skickats i ett brev till näringsministrarna i de nordiska länderna. I brevet skriver de fem organisationernas ordföranden att man välkomnar Nordiska Ministerrådets idé om en nordisk grön återhämtningsplan och att man som företrädare för 500 000 nordiska ingenjörer är beredda att bidra.

Sverige och den nordiska regionen har nu en unik möjlighet att agera föregångare i den gröna omställningen och investera i innovativa lösningar som leder ur Coronakrisen och mot en hållbar samhällsutveckling

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Förutom förslagen till nordiska satsningar och planer trycker ANE-förbunden också på vikten av att stärka ett splittrat EU och den stora betydelsen av den inre marknaden för alla medlemsländer.

"Det är dags att vi visar solidaritet med det gemensamma EU-projektet och stöttar och engagerar oss i en hållbar återhämtning över hela unionen", skriver företrädare för de nordiska ingenjörsförbunden . 

Om ANE

The Association of Nordic Engineers, ANE, bildades 2007 av Sveriges Ingenjörer, Ingenjörsföreningen Danmark och Norges Ingenjör-och Teknologorganisation. ANE består i dag av ingenjörsförbund från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island och representerar tillsammans 500 000 ingenjörer i Norden.

ANE:s tiopunktsplan för återhämtningen efter Coronakrisen

 1. Formulera en gemensam vision för den gröna omställningen
 2. Eftersträva en nordisk marknad för cirkulär ekonomi, bland annat genom utbyte av relevant data
 3. Harmonisera ansträngningarna att få bort koldioxidutsläpp från transporter
 4. Enas kring en samordnad strategi för sektorkoppling med fokus på elektrifiering
 5. Säkerställ mer samordning för samarbete om fossilfri industri
 6. Investera i teknisk forskning
 7. Säkra spetskompetens inom AI-forskning
 8. Investera i livslångt lärande
 9. Stärk ansträngningarna kring integritet 
 10. Säkra digitalt oberoende 
Till toppen