Sveriges Ingenjörer
Debatt 15 oktober 2020

Ryckig lönebildning gynnar inte någon

Industrinormen ger stabilitet och förutsägbarhet och minskar riskerna för felsteg. Det är tack vare denna normering som svenska löntagare har haft en god löneutveckling, skriver ordförandena för Facken inom industrin, på flera regionala debattsidor.

Ordförandena för Facken inom indstrin (Fr vänter: Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket, Eva Gouvelin, förbundsordförande Livs, Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, Martin Linder, förbundsordförande Unionen)

Klicka här för att komma till artikeln på NWT:s debattsida

Klicka här för att komma till artikeln på Bohuslänningens debatt- och insändarsida

Klicka här för att komma till artikeln på Skånska Dagbladets debattsida

Klicka här för att komma till artikeln på VLT Debatt

 

När vi nu återupptagit avtalsförhandlingarna med industrins arbetsgivare är vår utgångspunkt tydlig. En stabil och normerande löneökning är viktig för att stärka både löntagare och industriföretag i Värmland och därigenom stötta återhämtningen av ekonomin.

I början av oktober återupptog parterna inom industrin de ajournerade avtalsförhandlingarna. Facken inom industrin menar att det är viktigare än någonsin att hålla i industrinormeringen. En långsiktigt hållbar lönebildning, som normeringen garanterar, är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och därmed för att vi ska ha råd med vår välfärd.

I vår senaste lägesbedömning konstaterar vi att utvecklingen nu är på god väg mot mer normala förhållanden efter det kraftiga och snabba fall som utösts av coronapandemin. Det gäller även för svensk industri.

Ulrika Lindstrand, Marie Nilsson, Martin Linder, Per-Olof Sjöö, Eva Gouvelin

Ordföranden för Facken inom industrin

Osäkerheten, som i mars var monumental, har nu minskat betydligt. Naturligtvis görs olika bedömningar om hur snabb återhämtningen kommer att bli. Som alltid ser det lite olika ut i olika branscher. Vissa branscher har vinden i ryggen medan andra har det tuffare. Pandemin kommer att fortsätta att påverka ekonomin, men läget ser idag betydligt ljusare ut än för bara några månader sedan.

Facken inom industrin anser att lönerna bör utvecklas utifrån de förutsättningar som ges av ekonomins långsiktiga utveckling. Industrinormen ger stabilitet och förutsägbarhet och minskar riskerna för felsteg. Det är tack vare denna normering som svenska löntagare har haft en god löneutveckling. Vi triggar inte kraven när ekonomin går bra men kräver utdelning även i lågkonjunktur. Det vore ett stort misstag att överge den lönebildningsmodell som vi faktiskt vet fungerar.

Likaså vore det riskabelt med en lönebildning med alltför starkt fokus på konjunkturläget vid avtalstillfället

Låga ökningar i lågkonjunktur följs av kompensationskrav och lönerekyler när konjunkturen är bättre. Lönebildningen blir ryckig. Det är varken bra för företagen, för de anställda eller för samhällsekonomin.

Ulrika Lindstrand, Marie Nilsson, Martin Linder, Per-Olof Sjöö, Eva Gouvelin

Ordföranden för Facken inom industrin

Därmed är det inte heller bra för välfärden. Facken inom industrin agerar utifrån ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa en stabil lönebildning i Sverige. Det menar vi är viktigt för återhämtningen i den svenska ekonomin och för fortsatt konkurrenskraft för landets industriföretag.

Vår utgångspunkt i industriförhandlingarna är tydlig – vårt lönekrav på 3 procent från 1 april är alltjämt rimligt och gäller.

Facken inom industrin är därmed beredda att sluta de första löneavtalen och sätta det så kallade märket för löneökningarna på den svenska arbetsmarknaden. Vi kommer fortsätta att ta vårt ansvar för en stabil svensk lönebildning – till gagn för industrin och för jobben.

Ulrika Lindstrand,förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall

Martin Linder, förbundsordförande, Unionen

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande, GS

Eva Guovelin, förbundsordförande, Livs

Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. Sveriges Ingenjörer ingår i Facken inom industrin tillsammans med är GS-facket, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall och Unionen. När förbunden agerar gemensamt gör de det under namnet Facken inom industrin.

Facken inom industrin har tillsammans med arbetsgivarorganisationer inom industrin undertecknat Industriavtalet.

Läs mer om samarbetet på Facketinomindustrin.se

Till toppen