Sveriges Ingenjörer

Så blir nya visselblåsarlagen

Från och med 17 december gäller en ny lag för de som larmar om missförhållanden i arbetslivet. Syftet är att utöka skyddet för visselblåsare. Sveriges Ingenjörer ser att den nya lagen även kan innebära större behov av arbetsrättsligt stöd till personer som vill agera visselblåsare.

Den nya lagen baseras på EU:s visselblåsardirektiv och ersätter den nuvarande lagen som infördes 2017. Genom lagen ges skydd för den person som larmar om missförhållanden i en verksamhet. I och med den nya lagen omfattas fler personer och situationer. Det blir inte längre nödvändigt att fängelse finns med i straffskalan för de oegentligheter som visselblåsarskyddet ska gälla vid. I stället ställs krav på att det ska finnas ett allmänintresse av att slå larm.

– Skydd för visselblåsare är viktigt för att uppmärksamma och komma till rätta med oegentligheter. Den utökade visselblåsarlagen kommer att påverka fler grupper än tidigare och även omfatta arbetssökande, praktikanter, styrelseledamöter med flera, säger Heléne Robson chefsjurist på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers medlemmar finns i både privat och offentlig sektor. Många ingenjörer jobbar med verksamheter där stora samhälleliga värden står på spel. Infrastruktur, IT, försvar och autonom teknik (AI) är några exempel. Ingenjörer arbetar dessutom ofta med högteknologisk forskning och utveckling som är av känslig natur och utsatt för hård konkurrens. Spridning av uppgifter inom sådana verksamheter regleras av flera olika juridiska bestämmelser. Bland annat lagen om företagshemligheter och även i vissa fall sekretesslagstiftning.

Den nya lagen är både mer omfattande och krångligare att sätta sig in i, jämfört med den tidigare. Att det dessutom finns flera andra regelverk att förhålla sig till gör det svårt på förhand att veta om man är skyddad av visselblåsarlagen. Därför kan behovet av stöd och rådgivning i de här frågorna öka.

Heléne Robson

chefsjurist, Sveriges Ingenjörer

Den nya visselblåsarlagen – i korthet

  • Fler verksamheter ska ha interna visselblåsarfunktioner - alla arbetsgivare med fler än 50 anställda måste ha egna kanaler som visselblåsare ska kunna använda sig av. Kanalerna ska vara oberoende och de som jobbar med dem ska ha mandat att kunna inleda och avsluta utredningar utan arbetsgivarens godkännande. Detta blir obligatoriskt 17/12 2023 för företag med 50 till 249 anställda och den 17/7 2022 för övriga verksamhetsutövare.
  • Externa visselblåsarfunktioner skapas – flera myndigheter ska upprätta externa visselblåsarfunktioner för olika samhällsområden, exempelvis Arbetsmiljöverket och Skatteverket.
  • Fler grupper omfattas av visselblåsarsskyddet - förutom anställda ska även praktikanter, aktieägare, styrelseledamöter och andra grupper kunna slå larm om missförhållanden.
  • Skadestånd till visselblåsare - om en arbetsgivare hindrar någon från att slå larm eller utsätter visselblåsaren för repressalier kan det medföra skadeståndsskyldighet

Sverige Ingenjörers tips till den som vill slå larm om missförhållanden

  • Kontakta ditt fackförbund för att få råd och juridisk vägledning kring dina rättigheter och hur du bör agera.
  • Orientera dig hur de interna kanalerna för visselblåsning ser ut din verksamhet.
  • Fundera igenom och strukturera för dig själv vad du baserar dina iakttagelser på.

Ta del av beslutet om Genomförande av visselblåsardirektivet - via Riksdagen.se

Till toppen