Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion

Tusentals ingenjörer knackar på högskolans dörr

Många ingenjörer vill ställa om eller stärka sin kompetens för att driva utvecklingen inom klimatomställning, digitalisering, elektrifiering och på andra områden. För dessa riskerar den nya studiestödsreformen bli ett slag i luften. Landets tekniska lärosäten saknar matchande kursutbud. Det visar förbundets nya rapport.

Rapporten Tusentals ingenjörer knackar på högskolans dörr bygger en analys av intervjuer med högskolorna och enkäter till Sveriges Ingenjörers medlemmar. Resultatet visar en ekvation som inte går ihop. Efterfrågan på kompetensutvecklande kurser kommer att öka i en omfattning som högskolorna inte kan möta.

Samhällets omställning och klimatutmaningarna ökar ingenjörers behov av att komplettera sina kunskaper i takt med den senaste utvecklingen. Vi ser att antalet ingenjörer som årligen återvänder till högskolan för en teknisk kurs kan förväntas öka fyra gånger, samtidigt som lärosätena inte har beredskap för en sådan ökning,

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Det nya omställningsstudiestödet som bygger på parternas Trygghetsöverenskommelse har nyligen beslutats i riksdagen och även antagits i nya huvudavtal mellan parterna på arbetsmarknaden. Det innebär att yrkesverksamma kan studera med en ersättning som motsvarar upp till 80 procent av lönen. Det nya systemet ger utmärkta möjligheter att frigöra tid och finansiera studier för den som vill byta spår i yrkeslivet eller stärka sina kunskaper genom fort- och vidareutbildning vid högskolan. 

De ekonomiska stöden för individen är nu på plats, men det räcker inte för att det livslånga lärandet ska bli verklighet. Hela reformen riskerar att bli ett slag i luften utan förändringar i högskolornas arbetssätt och inte minst en långsiktig finansiering.

Ulrika Lindstrand

förbundsorförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen