Sveriges Ingenjörer
Nyheter 11 november 2021

Ulrika Lindstrand ny vice ordförande för Saco

Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand har valts till ny 1:a vice ordförande för akademikernas centralorganisation – Saco.  

Jag är stolt över att ha fått kongressens förtroende. Saco samlar nu fler medlemmar än någonsin. Vår gemensamma styrka som akademikerförbund är värdefull för att driva viktiga frågor rörande kvalitet i högre utbildning och att utbildning måste löna sig bättre.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer & 1:a vice ordförande Saco

Sveriges Ingenjörer ingår som ett av de förbunden i Sveriges akademikers centralorganisation - Saco. Vart fjärde år sammanträder federationens medlemsförbund i en kongress . Vid årets kongress som genomfördes i Stockholm 10-11 november togs en rad olika beslut. Bland annat godkändes Lärarförbundets ansökan om att ansluta till organisationen som 22:a medlemsförbund.

Det innebär att landets fack- och professionsförbund inom utbildningsområdet nu samlats under samma flagg. En historisk händelse som också ger nya möjligheter för Saco att påverka utvecklingen av svensk utbildning.  

Ulrika Lindstrand efterträder Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör, Richard Malmborg, på posten som vice ordförande för Saco. Hon tar därmed plats i Saco:s styrelses presidium för de kommande fyra åren tillsammans med Saco:s omvalda ordförande Göran Arrius och 2:e vice ordförande Heike Erkers, från Akademikerförbundet SSR.

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco är en facklig centralorganisation som samlar akademikerförbunden på den svenska arbetsmarknaden. 

Organisationen består vi av 21 fackförbund som opinionsbildar, utvecklar och gör skillnad för förbundens medlemmar. 

Målet är att utveckla och förbättra löner, arbetsmiljö och rättigheter för Sveriges akademiker. 

Sveriges Ingenjörer är ett av de största förbunden i organisationen. 

Klicka här för att läs mer om Saco på saco.se 

Till toppen