Sveriges Ingenjörer
15 november 2020

Information om löneenkäten

Har du fått ett telefonsamtal från Exquiro Market Research?

I samband med vår löneenkät genomför företaget Exquiro Market Research just nu telefonintervjuer för Sveriges Ingenjörers räkning.

Telefonintervjuerna kommer att pågå fram till och med januari 2021.

 

Till toppen