Sveriges Ingenjörer

Ingenjör prisas för hur bananflugan kan nyttjas för att bekämpa Alzheimers sjukdom

Jonathan Södergren tilldelas Lilla Polhemspriset 2023 för landets bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Han får priset för sitt sätt att använda bananflugor med syftet att utforma bättre metoder att bekämpa Alzheimer.
Nyheter
2023-10-25

Alzheimers sjukdom drabbar tiotals miljoner människor över hela världen och i flera decennier har forskare sökt efter behandlingar som kan bromsa eller bota sjukdomen. En bidragande orsak till sjukdomen anses vara felveckade proteiner i hjärnan, vilket över tid kan orsaka skador på hjärnans nervceller och blodkärl.

Jonathan Södergren har modifierat gener på en sorts bananfluga för att uppnå sina resultat

Beta-amyloid är en huvudkomponent i det plack som förekommer i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom. Men sambanden mellan placket och sjukdomen är inte helt utredd och måste kunna studeras närmare.

Jonathan Södergren har i sitt examensarbete från civilingenjörsutbildningen undersökt hur bananflugan kan användas för det ändamålet. Genom att tillföra nya gener till bananflugan, har han gjort flugans gensystem värmekänsligt och fått det att producera beta-amyloid vid vissa temperaturer. Genom olika kombinationer av temperaturer ger det en möjlighet att kontrollera hur mycket plack som bananflugan bildar. Det är ett första steg mot en enklare och billigare metod för att undersöka effekten av beta-amyloid.

Jonathan Södergrens arbete kan bidra till fortsatt utveckling av forskningen på området. Och hans exjobb visar också tydligt hur bred och rik utbildningen till civilingenjör faktiskt är.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Jonathan Södergren studerade till civilingenjör i kemisk biologi på Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet. Han kommer ursprungligen från Karlstad, gick gymnasiet i Göteborg, studerade till ingenjör i Linköping och har nu jobb på Astra Zeneca i Södertälje som immunolog.

Pristagaren får 50 000 kronor och ett diplom från Sveriges Ingenjörer.

Ur priskommitténs motivering

Arbetet är grundligt i både utförande och redovisning och är ett väl rapporterat examensarbete med god avvägning mellan teori och praktik.

Om Lilla Polhemspriset och ingenjörsutbildningen

Lilla Polhemspriset delas ut av Sveriges Ingenjörer till årets bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen och består av 50 000 kronor och ett diplom. Utbildningen motsvarar fem års heltidsstudier (300 högskolepoäng). Ordet civilingenjör har funnits sedan 1800-talet men det var 1915 som civilingenjör blev en examenstitel.

 

Jonathan Södergrens examensarbete

Till toppen