Sveriges Ingenjörer
Nyheter 2 maj 2022

Sveriges Ingenjörer varslar SKAO om stridsåtgärder från torsdag 12 maj

Med anledning av att parterna, Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO) och arbetstagarparterna däribland Sveriges Ingenjörer, inte kunnat komma överens vare sig om medlarnas bud eller under de fortsatta förhandlingar som förts under helgen, varslar Sveriges Ingenjörer SKAO om att ta ut medlemmar i strejk med start torsdag 12 maj 2022.

Varslet omfattar följande stridsåtgärder:

  1. Arbetsnedläggelse (strejk) för förbundets medlemmar hos arbetsgivare på utpekade arbetsplatser.
  2. Blockad mot nyanställning och inhyrning av arbetstagare avseende arbete inom Svenska kyrkans avtalsområde.

Sveriges Ingenjörer anser att det är nödvändigt att vidta dessa stridsåtgärder eftersom arbetsgivaren står fast vid att medlemmar ska betala med försämrade villkor för att få till stånd ett – i linje med LAS – uppdaterat omställningsavtal. Omställningsavtalet ska underlätta strukturförändringar och ge stöd för att minska risken för arbetslöshet för de anställda som blir uppsagda.

”Vi ser det som helt orimligt att Svenska Kyrkan skulle ha ett sämre omställningsavtal än övriga arbetstagare på arbetsmarknaden”

Andreas Nyström

Förhandlingschef statlig och kommunal sektor, Sveriges Ingenjörer.

Till toppen