Sveriges Ingenjörer

Världen klarar sig inte utan Ingenjörer

Aldrig har det funnits så stor efterfrågan och så höga förväntningar på teknik som nu. Energiproduktionen byggs om för att bli mer hållbar. Hela transportsystemet byter teknik och drivmedel. Sjukvård och matproduktion blir alltmer beroende av nytänkande och teknik för att kunna sörja för och försörja en växande befolkning. Överallt behövs ingenjörerna för att utveckla och ställa om till en hållbar värld.

Sverige klarar sig inte utan ingenjörer

Sverige är ett ledande teknik- och innovationsland tack vare ingenjörerna. Många av världens främsta teknikföretag har sina rötter i Sverige. Svensk ingenjörskonst är efterfrågad både nationellt och internationellt. Ingenjörernas kompetens är därför helt central för Sveriges välfärd och framgång. 

Att Sverige ska vara ledande på ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier är en ambition som regeringen har. Med dagens snabba teknikutveckling kommer stora möjligheter inom individanpassad vård, artificiell intelligens, självkörande fordon och smarta klimatlösningar. Regeringen vill skapa förutsättningar att snabba på användning av ny teknik.

Sammantaget är det mycket av Sveriges omställning till hållbara lösningar som hänger på ny teknik och därmed på ingenjörernas kompetens, kreativitet och, inte minst, vilja och lojalitet. 

Arbetsgivarna klarar sig inte utan ingenjörer

Ingenjörerna är viktiga resurser för arbetsgivare och företag genom att deras idéer omvandlas till tekniska lösningar och innovationer.

Ingenjörerna är produktiva och arbetsgivarna har en god ekonomisk avkastning på dem. Därför är det självklart att ingenjörer ska ha goda arbetsvillkor, en positiv löneutveckling och rätt förutsättningar för att kunna utvecklas.

Många arbetsgivare efterfrågar aktuell och erfaren ingenjörskompetens, men lika många arbetsgivare erbjuder inte villkor som överensstämmer med det ekonomiska värde, utveckling och produktivitet som ingenjörerna tillför. Därför står vissa arbetsgivare utan den kompetens de så väl behöver. 

Att som arbetsgivare ha goda arbetsvillkor, kunna erbjuda en attraktiv lön och löneutveckling och sörja för en kompetensutvecklingsplan gör det lättare att rekrytera rätt kompetens och behålla de bästa ingenjörerna. 

Tack alla ingenjörer för att ni gör världen till en bättre plats

Världen behöver hjälp för att bli en bättre och hållbar värld. Agenda 2030 har 17 globala mål för hållbar utveckling varav nio av dem är helt beroende av ny teknik och er ingenjörskompetens. Världen klarar sig inte utan ingenjörer. 

  1. Rent vatten och sanitet 
  2. Hållbar energi 
  3. Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  4. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  5. Hållbara städer och samhällen
  6. Hållbar konsumtion och produktion
  7. Bekämpa klimatförändringarna
  8. Bevara hav och marina resurser
  9. Skydda och främja ett hållbart ekosystem och biologisk mångfald

Ett stort varmt tack till er alla som är med och skapar en bättre värld!

Till toppen