Sveriges Ingenjörer
En karta över Sverige som visar några markerade regioner i blått.

59 procent fler långpendlare i Haparanda sedan 2019

I Haparanda har antalet långpendlande ingenjörer, främst till Stockholm–Solna, ökat med 59 procent sedan 2019. I totalt 13 ”Teams-trakter” har långpendlingen in till storstäderna exploderat efter pandemin. Det framgår i en ny rapport från Sveriges Ingenjörer, som visar hur distansarbete har förändrat arbetslivet för 87 000 ingenjörer.
2024-05-14 05:37
Långpendlingen har sedan 2019 ökat kraftigt i 13 så kallade teams-trakter.

– Vi har undersökt var ingenjörerna bor och var de jobbar före respektive efter pandemin och listat 13 så kallade “Teams-trakter”. Det är områden som har sett en särskilt stor ökning av långdistanspendlare sedan 2019, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Ökning av bosatta ingenjörer med mer än 10 mil till sin arbetsplats

Postnummer

Referensort

Ökning långpendlare

62

Visby/Gotland

93 procent

84

Sveg/Härjedalen

92 procent

79

Falun

82 procent

33

Värnamo

75 procent

53

Lidköping

63 procent

34

Ljungby

61 procent

56

Habo

59 procent

95

Haparanda

59 procent

81

Hofors

59 procent

80

Gävle

59 procent

86

Timrå

58 procent

67

Arvika*

56 procent

78

Borlänge

51 procent

*För Arvika bör ökningen tolkas med försiktighet då antalet långpendlare är färre än 20.

– I Haparanda har antalet långpendlande ingenjörer ökat med 59 procent sedan 2019. Vår slutsats är att dessa distansarbetare lockats av lägre bostadspriser och närheten till naturen, säger Johan Kreicbergs.

Undersökningen omfattar enbart ingenjörer, men totalt arbetar nu 1,8 miljoner svenskar regelbundet på distans.

– Det ökade distansarbetet kan komma att ha stora samhällseffekter, på alltifrån skattesystem till offentliga investeringar och bostadspriser. En ingenjör i Stockholm tjänar cirka 20 procent mer än ingenjörer med liknande roller i exempelvis Västernorrland och Norrbotten, där Timrå respektive Haparanda ligger, säger Johan Kreicbergs.

Gemensamt för dessa 13 identifierade ”Teams-trakter” är långpendling till storstadsregionerna Stockholm–Solna, Göteborg och Malmö–Lund. Bland de nytillkomna långpendlarna i Haparanda är det 59 procent som pendlar till Stockholm–Solna.

Vanligaste pendlingsdestinationerna per område 2024

Stockholm–Solna

Göteborg

Malmö–Lund

Övrigt

Visby/Gotland

62%

Sveg/Härjedalen

 43%

Falun

 54%

Värnamo

42%

Lidköping

 48%

Ljungby

 29%

Habo

 41%

Haparanda

59%

Hofors

68%

Gävle

48%

Timrå

62%

Borlänge

49%

*Tabellen avser nytillkomna pendlare sedan 2019. I Arvika rör det sig om så få individer per pendlingsdestination att vi väljer att inte redovisa resultatet i tabellen.

Så togs Teams-trakterna fram

I rapporten Distansarbetsrevolutionen använde Sveriges Ingenjörer anonymiserade uppgifter om postnummer för hem och arbetsplats för 100 000 ingenjörer under 2019 och 2024. Vi har i denna analys endast använt oss av uppgifter för de medlemmar som vi har registrerade både 2019 och 2024. Totalt innebär det att analysen baserar sig på 86 700 individer.

Vi har matchat postnumrens mittpunkter för att ta fram uppskattningar på våra medlemmars avstånd till sina arbetsplatser. Svenska postnummer är femsiffriga och många postnummer framför allt i storstäderna täcker enbart en begränsad geografisk yta. För att kunna analysera flyttningarna och identifiera Sveriges teams-trakter har vi grupperat postnummerområdena på tvåsiffernivå. Därefter har vi matchat dessa tvåsiffriga postnummer till en större ort i postnumrets centrum, vilket är den ort som redovisas i den här analysen.

Till toppen