Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer jobbar allt längre bort från arbetsplatsen

På några få år har avståndet till arbetsplatsen ökat med nästan en mil. Numera har var nionde ingenjör mer än 10 mil till sitt jobb. Orsaken är de ökade möjligheterna till distansarbete. Det visar en unik mätning av Sveriges Ingenjörer baserad på uppgifter för över 100 000 medlemmar.
Opinion
2024-04-12
Ökningen av distansarbetet gör det möjligt för många fler att söka jobb långt bort från hemmet.

– Möjligheten till distansarbete gör att många accepterar betydligt längre avstånd till arbetsgivarens arbetsplats. En del har flyttat längre ifrån sina arbetsplatser för att till exempel kunna sänka sina bostadskostnader, och det finns andra som har skaffat nya jobb och kunnat utvidga sitt sökområde betydligt, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers sammanställning visar att sedan början av pandemin har avståndet till ingenjörernas arbetsplatser ökat med över 20 procent eller cirka en mil. Numera arbetar fler än var tionde ingenjör mer än 10 mil från arbetsplatsen och nästan sju procent mer än 25 mil bort.

40 procent jobbar halvtid på distans

Cirka 40 procent av ingenjörerna arbetar minst halva tiden på distans. Det visar en webbundersökning som besvarades i mars 2024 av cirka 1 300 ingenjörer och som kompletterar mätningen av ingenjörsmedlemmars avstånd mellan arbete och bostad.

Distansarbetets betydelse för avståndet till arbetsplatsen framkom också tydligt i enkäten. Ytterst få skulle kunna tänka sig att ta ett jobb med mer än en timmes restid enkel väg om inte distansarbete tilläts. Om de däremot fick arbeta huvuddelen av tiden på distans skulle hälften kunna tänka sig att ta ett sådant jobb.

1,8 miljoner distansarbetar

– Det finns en uppenbar risk att vi i Sverige inte är redo för denna utveckling. Det handlar om stora samhällsomvälvande konsekvenser för bland annat bostadspriser, regionala löneskillnader, lagstiftning, jämställdhet och olika kommuners attraktivitet, säger Johan Kreicbergs.

– Det mesta talar för att denna utveckling gäller många fler än bara ingenjörerna. Totalt är det nu 1,8 miljoner svenskar som arbetar delvis hemifrån. I USA där förändringar på arbetsmarknaden ofta slår igenom fortare har avståndet till arbetsplatserna mer än fördubblats

Stora samhällsförändringar

  • Regionala skillnader i bostadspriser och löner jämnas ut – när många har möjligheten att bo kvar men ändå jobba över hela landet blir det svårt för anställda att acceptera 20 procent lägre lön för samma jobb i en annan region. 
  • Kommuners attraktivitet förändras – i USA har förekomsten av så kallade ”Zoom towns” blivit allt vanligare.
  • Utsuddade arbetsmarknadsregioner – idén om lokala arbetsmarknader som oberoende av varandra gällande efterfrågan och utbud på arbetskraft blir utdaterad.
  • Gränsöverskridande arbetsmarknad – arbetsgivarna behöver konkurrera om kompetens med grannländerna på ett helt annat sätt än tidigare.
  • Behov av regelförändringar – lagstiftningen är inte anpassad till att människor bor allt längre ifrån sina arbetsplatser.
  • Jämställdhetsmotor – kvinnors deltidsarbete minskat rekordsnabbt i takt med det ökade distansarbetet.

Genom Sveriges Ingenjörers medlemsregister har vi tillgång till postnummer för både hem och arbetsplats för över 100 000 yrkesverksamma ingenjörer. Genom att beställa data från Geposit (tidigare Postnummerservice) har vi fått tillgång till avstånden mellan samtliga postnummer i Sverige. Vi har anlitat Ekonomismus AB för att med anonymiserade löpnummer på medlemmarna räkna ut avstånden mellan hem och arbetsplats för våra medlemmar och hur dessa avstånd förändrats 2019–2024. Genomgången av den faktiska utvecklingen är kompletterad med en enkätundersökning via Sveriges Ingenjörers medlemspanel som besvarats av knappt 1 300 ingenjörer.

Till toppen