Sveriges Ingenjörer
Nyheter 9 juli 2021

Så ser ingenjörerna på distansarbete

Coronapandemin har ritat om kartan för många ingenjörer. Arbetslivet har snabbt kommit att domineras av distansbaserade arbetssätt och digitala arbetsformer. Mycket pekar mot att det även efter pandemin kommer bli jobb på distans i en betydligt större utsträckning än före pandemin. Detta visar sig i förbundets senaste medlemsundersökning.  

Ingenjörer har i väldigt stor utsträckning arbetat på distans under det senaste året. För att följa upp hur distansarbetet har upplevts samt för att teckna en bild av hur ingenjörerna vill arbeta i framtiden, har förbundet gjort en enkätundersökning bland medlemmarna.

Enkäten har besvarats av drygt 4200 medlemmar i Sveriges Ingenjörer och är genomförd under maj 2021.

Många arbetar hemifrån och balansen i livet påverkas positivt

Nio av tio respondenter svarar att de arbetar på distans 

Huvudsakligen är man nöjd med att arbeta på distans och ett stort skäl är upplevd förbättring i balansen mellan arbetsliv och privatliv i vardagen. 

  • Sammantaget uppger 55 procent av respondenterna att balansen mellan arbetsliv och privatliv har blivit bättre eller mycket bättre
  • Som jämförelse uppgav 44 procent av respondenterna i en motsvarande mätning i maj 2020 att balansen mellan arbetsliv och privatliv har blivit bättre eller mycket bättre
  • Bland de svarande är kvinnor som är mest positiva - 62 procent uppgav att balansen är bättre eller mycket bättre av att arbeta hemifrån. Motsvarande siffra bland män var 51 procent 

Coronapandemin har ökat arbetsbelastningen

Arbetsbelastningen till följd av coronapandemin är oförändrad för 6 av 10 respondenter, medan 29 procent anser att de har något mer eller mycket mer att göra.

  • Vid en motsvarande mätning i maj 2020 uppgav 25 procent att de hade något mer, eller mycket mer, att göra till följd av coronapandemin.
  • 8 procent av respondenterna anser sig ha en minskad arbetsbelastning till följd av coronapandemin.

Stort intresse för fortsatt möjlighet till distansarbete

En övervägande majoritet av respondenterna vill i någon grad fortsätta med distansarbete även efter coronapandemin.

  • Drygt 6 av 10 svarar att de vill arbeta på distans någon eller några dagar i veckan, medan drygt 2 av 10 svarar att de vill arbeta på distans större delen av arbetstiden.
  • 17 procent av respondenterna som svarar att man helt vill tillbaka till sin ordinarie arbetsplats.
  • Männen är något mer positiva till att återgå till den ordinarie arbetsplatsen - 18 procent av denna grupp uppger att man vill arbeta på den ordinarie arbetsplatsen. Bland kvinnor är det 14 procent 

Arbetsgivarna positiva till distansarbete

Över hälften av respondenterna uppger att deras arbetsgivare har signalerat att det kan bli möjligt att arbeta mer på distans i fortsättningen.

Sammantaget är det mycket som pekar på att arbetslivet efter pandemin kommer att skilja sig från hur det var före pandemin

TV4 Nyhetsmorgon

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand  om hur medlemmarna ser på hemarbetet och förutsättningar för fungernade arbetsmiljö på distans. 

Ta del av inslaget: Hemarbete allt vanligare – Kvinnor nöjdare än män på TV4Play.se

DagensPS

Nyhetssajten DagensPS/Teknikdygnet om resultaten från undersökningen

Läs artikeln: Så ser ingenjörer på distansarbete på DagensPS.se

Till toppen