Sveriges Ingenjörer
Opinion 4 februari 2021

Hemarbete kräver handfasta regler för arbetsmiljön

De nya förslagen om arbetsmiljön för hemarbete måste göras om. Arbetsmarknadsministerns och Arbetsmiljöverkets pågående diskussioner måste därför leda fram till stora förändringar av förslagen.

– Vi anser att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i hemmet är detsamma som för kontoret. Kraven bör vara lika oavsett om du jobbar på kontoret eller hemma, säger Magnus Skagerfält, arbetsmiljöexpert på Sveriges Ingenjörer.

I samband med arbetet att se över alla 2 600 föreskrifter för arbetsmiljön har Arbetsmiljöverket haft möjligheten att anpassa regelverket till ett modernt arbetsliv. Men i och med regelförnyelsen har Arbetsmiljöverket i princip tagit bort allt i allmänna råd som gäller distans eller hemarbete.

– Arbetsmiljöverket har kastat in handduken när det gäller att ha handfasta regler för hemarbetet. Det orimliga i förslaget är att det läggs fram i en tid då pandemin medfört ett skifte i synen på att organisera arbetet och särskilt i synen på att jobba hemma under längre perioder, säger Magnus Skagerfält.

Enligt tidigare beslut gäller nu inte längre regler för arbetsplatsens utformning för hemarbetet. Nu med förslaget på regelförnyelse tar Arbetsmiljöverket ytterligare steg i fel riktning. Nu tas regler och allmänna råd bort som gäller när arbetstagaren utför arbete i sitt hem.

– I praktiken blir det svårt för den enskilde att ställa krav på en god arbetsmiljö när man arbetar hemifrån. Det är olyckligt inte minst därför att många ingenjörer uppskattar de ökade möjligheterna till hemarbete, förtydligar Magnus Skagerfält. 

Sveriges Ingenjörer är inte ensamt i sin kritik. Även Saco har skarpt kritiserat Arbetsmiljöverkets förslag. När det gäller hela förslaget om regelförnyelse, finns kritik från samtliga parter. Av den anledningen har nu arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ett krismöte med parterna och Arbetsmiljöverket.

– Dagens arbetsliv präglas av en ökad grad av digitalisering och där arbetsinsatsens gränser i tid och rum suddas ut. Det är för det arbetslivet som vi behöver ett handfast regelverk. För att ta fram det regelverket behöver Arbetsmiljöverket föra en konstruktiv dialog med parterna på arbetsmarknaden, säger Magnus Skagerfält.

Relaterade länkar
Klicka här för att ta del Arbetsmiljöverkets regelförslag på Av.se
Klicka här för att ta del av Saco:s gemensamma remissvar på Saco.se

För mer information:
Magnus Skagerfält, magnus.skagerfalt@sverigesingenjorer.se, 08-613 08 28

Medlemsundersökning om hemarbetets konsekvenser

Undersökningen Coronakrisen - hemarbetets potential prövas  som genomförts bland förbundets medlemmar visar att: 

  • 8 av 10 ingenjörer arbetar nu helt eller delvis hemifrån
  • Få av de svarande (28%) har en helt ordnad hemarbetsplats
  • Nästan hälften (46%) svarar att de har tecken på belastningsbesvär
  • Många (40%) svarar att hemarbetet har lett till en känsla av nedstämdhet och minskad motivation - särskilt bland 29-åringar och yngre (57%)
Till toppen