Sveriges Ingenjörer
Opinion 24 november 2020

Ställ krav på arbetsmiljön när du jobbar hemma

Många ingenjörer jobbar hemifrån under pandemin och så kan det fortsätta ett bra tag framöver. Därför är det extra viktigt att ställa krav på arbetsgivaren angående din hemmamiljö.

Även om du sitter hemma så är det arbetsgivarens ansvar att hålla dig med rätt utrustning

Magnus Skagerfärlt

Sakkunnig arbetsmiljö, Sveriges Ingenjörer

Det är ett råd Sveriges Ingenjörer ger till ingenjörer som uppmanats att jobba hemifrån. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras säkert och smidigt. 

– Vår ingång från Sveriges Ingenjörer är att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i hemmet är densamma som för kontoret. Det är inte rimligt att anställda själva står för kostnaden att anpassa en arbetsplats i hemmet till en god arbetsmiljö, säger Magnus Skagerfält i en intervju i Ingenjören.

Förbundet har också fått frågor om arbetsgivaren kan kräva samma produktivitet hemma som på arbetsplatsen. En del bor till exempel trångt och har inte möjlighet att skapa en fullgod arbetsplats i bostaden. Dessutom uppkommer frågor om hur man som anställd ska hantera sekretess eller känslig information när man arbetar hemma och den egna familjen tex kan höra vad som sägs på möten. Det är en fråga som arbetsgivaren ansvarar för att lämna tydliga instruktioner kring både vad gäller den arbetsutrustning som används och förhållningssätt kring möten och arbetet i hemmet utifrån säkerhetsaspekten. Här är det viktigt att ha en dialog med arbetsgivaren om en hållbar lösning.

Längst ned på denna sida hittar du mer information om vilka rättigheter och skyldigheter du som jobbar hemifrån har. Vår medlemstidning Ingenjören har publicerat flera artiklar om hur arbetsmiljön har förändrats under pandeminSom medlem i Sveriges Ingenjörer kan du alltid kontakta vår medlemsrådgivning för råd och vägledning om vilka krav du kan ställa på din arbetsgivare vid hemarbete och vilka argument du kan lägga fram. 

Medlemsrådgivning

Du som är medlem eller förtroendevald kan alltid höra av dig till förbundets Rådgivning för stöd och vägledning.

Ange ditt medlems- eller personnummer och ditt telefonnummer när du e-postar till oss. Skriv gärna i ämnesraden vad frågan gäller. Har du en förhandlingsframställan skicka den till ovan e-post.

Rådgivningen

Till toppen