Sveriges Ingenjörer

Arbetsmiljö

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete leder till att medarbetare mår bättre, kvalitet och produktivitet ökar, och därmed får arbetsgivaren både ökad goodwill och kan visa bättre resultat.

Arbetsmiljön har stor betydelse för att tillvarata individuella förutsättningar och en god arbetsmiljö kan bidra till ett minskat utanförskap. Brister i arbetsmiljön kan röra frågor om exempelvis arbetsvillkor, diskriminering eller någon form av tvist. Fackförbund, Arbetsmiljöverket och företagshälsovård är vanligen de viktigaste aktörerna på området.

Sveriges Ingenjörer arbetar aktivt med att öka kompetensen på arbetsmiljöområdet. En viktig resurs är skyddsombuden. Förbundet har kurser för förtroendemän, skyddsombud och chefer i arbetsmiljöfrågor. Sveriges Ingenjörer är en del av Prevent (privat sektor genom PTK), Suntarbetsliv (kommuner och regioner genom Akademikeralliansen) och AFA Försäkring. Det innebär bland annat att förbundet är med och bidrar till den information som de olika organen producerar.

Arbetsmiljö i korthet

  • Sveriges Ingenjörer anser att arbetsmiljöarbetet ska drivas systematiskt. Arbetsgivaren bör fokusera på det förebyggande arbetet. Det är betydligt mer effektivt att arbeta förebyggande med arbetsmiljön än att försöka reparera skador som redan skett.
  • Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt planera, leda och driva verksamheten med en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, analysera arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Dessutom ska hen upprätta handlingsplaner och dokumentation, och är ansvarig för rehabilitering. Samtidigt ska även arbetstagarna delta och samverka arbetsmiljöarbetet och de representeras av sitt skyddsombud.
  • Sveriges Ingenjörer vet att nyckeln till friska företag heter utbildning. Chefer måste få adekvat och tillräcklig arbetsmiljöutbildning. Arbetsmiljöutbildning ska vara meriterande vid ingenjörsutbildning och vid chefstillsättning. En viktig förbundsverksamhet är att se till att skyddsombud och förtroendevalda är utbildade.

Levipriset

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut Levipriset för att uppmärksamma ingenjörernas roll för utvecklingen av en god arbetsmiljö. 2022 års pristagare är Jan ”Gulan” Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor på KTH. Foto: Marc Feminia

Läs mer om Levipriset

Regionalt skyddsombud

Inom privat sektor har 3 fackförbund inom Saco (Akavia, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer) för närvarande utsett 4 regionala skyddsombud (RSO). Utnämningarna har skett med anledning av att arbetsmiljön är en viktig fråga för förbundens medlemmar. Förbunden vill vara med och påverka arbetsplatsernas arbetsmiljö i så stor utsträckning som möjligt och de regionala skyddsombuden är till stor hjälp i det arbetet.

Läs mer på regionaltskyddsombud.se

Senast uppdaterad 2022-09-20
Till toppen