Sveriges Ingenjörer

Arbetsmiljö

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete leder till att medarbetare mår bättre och en bra arbetsmiljö ökar både kvalitén på arbetsresultat och produktiviteten.

Nya arbetsformer och ett ökat arbete på distans har en stor betydelse för arbetsmiljön och i den debatten har Sveriges Ingenjörer deltagit aktivt genom rapporter och undersökningar.

Nio av tio ingenjörer vill ha möjlighet att arbeta på distans

Möjligheten att kunna arbeta på distans är något som de flesta ingenjörer uppskattar; det skapar flexibilitet och gör det lättare att få ihop livspusslet. Nio av tio ingenjörer anser att det är viktigt att ha möjligheten att kunna arbeta på distans.

Det ökade distansarbetet innebär också att både att tidsmässiga och rumsliga gränser suddas ut. Det skapar nya förutsättningar för Sveriges Ingenjörers medlemmar. I det framtida arbetslivet behövs klara och tydliga regler. Sveriges Ingenjörer efterlyser ett handfast regelverk i frågan.

Skyddsombuden en viktig resurs

Sveriges Ingenjörer arbetar aktivt med att öka kompetensen på arbetsmiljöområdet. En viktig resurs är skyddsombuden. Förbundet har kurser för förtroendemän, skyddsombud och chefer i arbetsmiljöfrågor. Sveriges Ingenjörer är en del av Prevent (privat sektor genom PTK), Suntarbetsliv (kommuner och regioner genom Akademikeralliansen) och AFA Försäkring. Det innebär bland annat att förbundet är med och bidrar till den information som de olika organen producerar.

Levipriset

Sveriges Ingenjörer delar varje år ut Levipriset för att uppmärksamma ingenjörernas roll för utvecklingen av en god arbetsmiljö. 2024 års Levipris tilldelas Cathrine Trask, universitetslektor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), för sin uppskattade och entusiasmerande pedagogik på ingenjörsutbildningarna. Hennes forskning spänner över områdena jordbruk, digitaliserade hjälpmedel, produktutveckling, kognitiv arbetsmiljö och ergonomi. Med hjälp av bland annat rollspel utvecklar och förnyar Catherine pedagogiken.

Läs mer om Levipriset

Våra åsikter

  • Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt, som en självklar och integrerad del i verksamheten.
  • Utforma en hjärnvänlig arbetsmiljö så att ingenjörernas kognitiva förmågor tas tillvara genom att säkerställa en omväxlande och säker fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, oavsett var arbetet bedrivs.
  • Arbetsmiljökunskaper ska vara meriterande vid chefstillsättningar.

Rapporter om chefers arbetsmiljö

Rapporter framtagna av Sveriges Ingenjörer om chefers arbetsmiljö:

Vårt arbetsmiljöpolitiska program

Senast uppdaterad 2023-07-18
Till toppen