Sveriges Ingenjörer
Johan Kreicbergs, chefsekonom/chef Politik och påverkan, Sveriges Ingenjörer

Behåll kompetensen genom att betala bra för äldre ingenjörer

Trots politiska insatser för att få fler förlänga arbetslivet, visar en ny rapport från Sveriges Ingenjörer en oroande trend. Med stigande ålder blir skillnaderna mellan lönerna allt mindre.
2023-12-15 15:30
Äldreingenjörer
Löner
Johan Kreicbergs, chefsekonom/chef Politik och påverkan, Sveriges Ingenjörer

Det har länge diskuterats om vikten av att fler svenskar arbetar längre upp i åldrarna. Det är en nödvändighet för att vi ska klara välfärden när svenskarna lever allt längre.  

Erfarenhet värderas högt i unga åldrar, men inte för de äldre åldersgrupperna. Rapporten, som bygger på Sveriges Ingenjörers omfattande löneenkät med cirka 75 000 svarande, visar att genomsnittslönen för en 45-åring ligger 27 procent över genomsnittslönen för 35-åringar. Skillnaderna mellan 55- och 45-åringar uppgår till 8 procent. Däremot ligger genomsnittslönen för 65-åringar 5 procent under genomsnittet för 55-åringar. 

– Erfarenhet och kompetens måste premieras. Det är avgörande för äldre arbetstagare att de känner sig uppskattade och att de upplever att deras erfarenhet värderas högt för att de ska välja att jobba vidare, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer. 

Äldre ingenjörer byter jobb i mindre utsträckning än sina yngre kollegor och andelen chefer med högre medellöner minskar under de sista åren av karriären. Dessa faktorer bidrar delvis till den negativa löneutvecklingen för äldre ingenjörer, men det är ingen ursäkt för bristen på rättvisa löner. 

Rapporten visar att det finns ett stort utrymme för arbetsgivarna att få fler att jobba vidare efter 65 års ålder. Som det ser ut idag finns det 10 000 ingenjörer mellan åldrarna 60 och 69 år som inte arbetar. För de arbetsgivare som tydligt visar att de satsar på äldre ingenjörer finns det därför en stor rekryteringspotential. Sveriges Ingenjörer uppmanar nu arbetsgivarna att agera för att behålla och attrahera erfarenhet och kompetens.  

– Det är hög tid för arbetsgivare att visa tydligt stöd för äldre ingenjörer genom rättvisa löner, säger Johan Kreicbergs. 

Rapporten finns att läsa här Rapporter och analyser - Sveriges Ingenjörer (sverigesingenjorer.se) 

Läs intervjun med DN här 

Till toppen