Sveriges Ingenjörer
Pressbild på Johan Kreicbergs, chefsekonom/samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

En rekordstark arbetsmarknad för ingenjörer visar tecken på avmattning

I SCB:s årliga Arbetskraftsbarometer (2023-12-13) är 4 av arbetsgivarnas 10 mest eftertraktade utbildningar på tre års sikt ingenjörsutbildningar. Samtidigt syns en tydlig avmattning på ingenjörernas arbetsmarknad. Historiskt är arbetslösheten fortsatt låg och ingenjörerna själva ser positivt på sin ställning på arbetsmarknaden. Detta visar en ny medlemsundersökning av Sveriges Ingenjörer.
2023-12-14 11:33
Arbetsmarknad
Arbetslöshet
Ingenjörer
Pressbild på Johan Kreicbergs, chefsekonom/samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

De senaste månaderna har tecknen på en generell försvagning på arbetsmarknaden haglat tätt. Ingenjörerna är inget undantag. Arbetslösheten mellan maj och november ökade från 0,8 procent till en procent, vilket gör novembersiffran till den högsta sedan januari 2022.

– Jämfört med årtiondet innan pandemin är arbetslösheten fortfarande låg. Fram till 2017 låg arbetslösheten på strax under 1,5 procent. Det är inte bra att arbetslösheten bland medlemmarna ökar men en procent är fortfarande lågt i jämförelse, säger Johan Kreicbergs, chefsekonom på Sveriges Ingenjörer.

En något högre arbetslöshet kan innebära vissa möjligheter. Det kan underlätta för arbetsgivare som de senaste åren har haft svårt att rekrytera ingenjörer.

– Ingenjörer som blir arbetslösa hittar oftast ett nytt jobb snabbt igen. Det borde vara ett bra tillfälle för arbetsgivare i till exempel offentlig sektor att dra i gång rekryteringsprocesser nu när den kortsiktiga efterfrågan är lite mindre än tidigare, säger Johan Kreicbergs, chefsekonom på Sveriges Ingenjörer.

Ingenjörerna själva ser fortfarande positivt på sin ställning på arbetsmarknaden, visar Sveriges Ingenjörers medlemsundersökning. Sex av tio ingenjörer ser positivt på sina möjligheter att byta arbetsgivare. Knappt hälften av ingenjörerna tror att antalet ingenjörer på deras arbetsplats kommer att öka kommande året. Knappt en av åtta tror att antalet kommer minska.

– Ingenjörernas kompetens behövs under både låg- och högkonjunktur. Sverige som land står inför både en klimat- och en teknikomställning och där är ingenjörernas kompetens helt central, säger Johan Kreicbergs, chefsekonom på Sveriges Ingenjörer.

Sammanfattning av undersökningen

  • Arbetslösheten i november ökade till 1,0 procent.
  • 59 procent är positiva till sin möjlighet att byta arbetsgivare – 32 procent är negativa. Andelen mycket positiva sjunker från 22 procent till 13 procent jämfört med majmätningen.
  • Andelen som sökt nytt arbete senaste halvåret år 31 procent, andelen som har bytt arbetsgivare är 12 procent.
  • 47 procent tror att antalet ingenjörer på arbetsplatsen kommer att öka det kommande året medan 12 procent tror att den kommer minska.
  • 20 procent tror att antalet icke-akademiker på arbetsplatsen kommer att öka kommande halvåret medan 28 procent tror att det kommer minska.

 

Om undersökningen

En enkät skickades ut till 2 000 av Sveriges Ingenjörers medlemmar och besvarades av 1 042 individer under november 2023. Svarsfrekvensen är 52 procent. Enkäten är fjärde upplagan av Sveriges Ingenjörers halvårsåterkommande undersökning på temat Arbetsmarknadsläget för Ingenjörer.

Till toppen