Sveriges Ingenjörer

Här är branscherna med högst löner för ingenjörer

Högst medellön har ingenjörer inom fastighetsbranschen följt av finansbranschen. Lönerna för ingenjörer varierar kraftigt beroende på bransch. Det visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.
2023-05-19 08:15
Arbetsmarknad
Bransch
Civilingenjör
Högskoleingenjör
Ingenjör
Lön
Näringsliv

Valet av bransch har stor betydelse för ingenjörernas löner. För en civilingenjör skiljer det skiljer uppåt 30 000 kronor i medellön beroende på bransch. De högsta medellönerna för civilingenjörer återfinns inom fastighetsbranschen följt av finansbranschen med månadslöner på 79 800 respektive 73 500 kronor. I vissa konsultbranscher ligger däremot genomsnittslönerna på drygt 51 000 kronor. Löneskillnaderna mellan olika branscher kan alltså uppgå till mer än 50 procent

– I de branscher där lönerna är högst finns det en högre andel specialister och chefer. Dessutom varierar både åldersstrukturen och rätten till övertidsersättning mellan branscher. Det är inte konstigt att branscher med en större andel yngre medarbetare har lägre löner än genomsnittet, säger Johan Kreicbergs, chefsekonom och samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer. 

Medellönerna per bransch för högskoleingenjörer följer ungefär samma mönster som civilingenjörernas, men löneläget är lägre. Medellönen ligger på 61 700 kronor för högskoleingenjörer i fastighetsbranschen, följt av 61 400 kronor i finansbranschen.

Vid en mer detaljerad analys där hänsyn tas till utbildningsnivå, åldersstruktur, befattningsnivå och övertidsersättning krymper de procentuella löneskillnaderna. I topp återfinns då bank, finans och försäkringsverksamhet där lönerna ligger 25 till 30 procent över lönerna inom till exempel kemi-, skogs- och stålindustrin. 

– Det är oroväckande att det relativa löneläget är lågt inom kemi-, skogs- och stålindustrin. Svensk basindustri står inför en omfattande klimatomställning. Redan idag är arbetslösheten bland ingenjörer rekordlåg och det kan bli svårt för den tunga industrin att locka till sig den kompetens som behövs, säger Johan Kreicbergs.

Medellöner för civilingenjörer per bransch (privat sektor) - topplista 

Bransch Medellön
Fastighetsverksamhet 79 800 kr
Bank-, finans- och försäkringsverksamhet (finansbranschen) 73 500 kr
Konsultverksamhet - management, strategi  65 000 kr
Data, IT och Telekom 64 900 kr
Transporter, logistik & kollektivtrafik 63 600 kr

Medellöner för högskoleingenjörer per bransch (privat sektor) - topplista 

 Bransch  Medellön
 Fastighetsverksamhet  61 700 kr
 Bank-, finans- och försäkringsverksamhet (finansbranschen)  61 400 kr
 Konsultverksamhet - management, strategi   58 600 kr
 Tillverkning och industri - livsmedel  58 100 kr
 Data, IT och telekom  56 500 kr

Relativt löneläge per bransch i privat sektor (civilingenjörer & högskoleingenjörer) - topplista

Bransch Löneläge
Bank-, finans- och försäkringsverksamhet (finansbranschen) 119
Konsultverksamhet - management, strategi  115
Fastighetsverksamhet 115
Data, IT och telekom 107
Konsultverksamhet - Data/IT 103

Branschlönestatstiken i sin helhet finns att ta del av på Sverigesingenjorer.se 

Om lönestatistiken 
Siffrorna baseras på en enkät genomförd bland över 74 000 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer under perioden oktober 2022 till januari 2023.

Om lönenivån i en bransch är exakt densamma som inom privat sektor totalt, (med avseende på examensgrupp, examensår, befattningsgrupp och avtalad övertidsersättning eller ej) kommer det relativa löneläget att ha värdet 100. Ett lägre relativt löneläge betyder att branschen har ett lägre löneläge än privat sektor, ett högre relativt löneläge betyder att branschen har ett högre löneläge än privat sektor.

Till toppen