Sveriges Ingenjörer
I Kantar Publics Anseendeindex 2023 placeras Sveriges Ingenjörer på nivån för högt anseende. Det innebär att förbundet är i topp bland undersökningens fack- och arbetsgivarorganisationer.

Högt anseende för Sveriges Ingenjörer bland allmänheten

För tredje året i rad tillhör Sveriges Ingenjörer de svenska organisationer som allmänheten anser har högt anseende. I Kantar Publics Anseendeindex 2023 har förbundet dessutom bäst resultat bland fack- och arbetsgivarorganisationer.
2023-05-26 12:52
Anseendeindex
Opinion
Varumärke
I Kantar Publics Anseendeindex 2023 placeras Sveriges Ingenjörer på nivån för högt anseende. Det innebär att förbundet är i topp bland undersökningens fack- och arbetsgivarorganisationer.

– Våra medlemmar är nyckelaktörer för hållbar utveckling i samhällets alla sektorer. Vårt förbund har tagit ett stort ansvar i en historiskt svår avtalsrörelse och jobbar aktivt för att bidra till Sveriges fortsatta styrka som ingenjörsland. Allmänhetens höga anseende är ett fint betyg på dessa insatser, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 

Kantar Publics undersökning mäter årligen anseendet bland allmänheten för olika intresseorganisationer. Sveriges Ingenjörer deltar i år för tredje gången och får ett anseendeindex på 54, vilket är förbundets högsta notering hittills. Genomsnittsindex för samtliga organisationer är 40.

Om undersökningen 
Resultatet baseras på online-intervjuer i Kantar Publics slumpmässigt rekryterade panel, som består av personer i den svenska allmänheten i åldrarna 18-79 år. 

Undersökningen genomfördes 7-30 april 2023​. 

Totalt deltog 43 organisationer.  

Resultatet finns i sin helhet att ta del av via Kantar Publics hemsida.  

Till toppen