Sveriges Ingenjörer
Andreas Nyström, förhandlingschef Offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer/vice ordförande Saco-S

Ingenjörerna kräver mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling i den kommunala sektorn

Ingenjörer är en nyckelkompetens som måste värdesättas högre i kommuner och regioner. Det menar Sveriges Ingenjörer, ett av 16 Sacoförbund i AkademikerAlliansen, som nu har lämnat över sina avtalskrav till arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
2023-12-18 05:53
Andreas Nyström, förhandlingschef Offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer/vice ordförande Saco-S

Konkurrensen är stenhård om ingenjörernas nyckelkompetens. Men kommuner, regioner och kommunala bolag är inte lika attraktiva som den privata sektorn för ingenjörer, vilket gör att regioner och kommuner har svårt att rekrytera. Utmaningen blir dessutom ännu större för dessa arbetsgivare framåt, eftersom stora pensionsavgångarna förväntas bli ett betydligt större problem i dessa verksamheter.

Nästan 8 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer omfattas när avtalsförhandlingarna nu drar i gång för kommuner, regioner och de kommunala bolagen. AkademikerAlliansen har nu lämnat över sina krav till Sveriges kommuner och regioner, SKR, och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona.

– Ingenjörer bygger välfärdens infrastruktur och säkerställer att vatten, avlopp och den avancerade tekniska utrustningen på våra sjukhus fungerar. Därför behöver kommuner, regioner och de kommunala bolagen kunna rekrytera och behålla ingenjörer som yrkesgrupp, säger Andreas Nyström, förhandlingschef offentlig sektor vid Sveriges Ingenjörer.

– Attraktiva villkor som kortad kvalifikationstid för föräldralön och god löneutveckling är viktiga krav för oss. Det blir tufft för de offentliga arbetsgivarna att digitalisera och ställa om samhället i klimatvänlig riktning om inte både löner och villkor förbättras kraftigt, särskilt för erfarna ingenjörer, säger Andreas Nyström.

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 16 Sacoanslutna förbund. AkademikerAlliansen driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona som motparter. De tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension.

Utdrag ur AkademikerAlliansens yrkanden till SKR och Sobona

 • att kvaliteten i lokala löneprocesser höjs genom en förstärkt förhandlingsordning, till exempel genom möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation eller förstärkt lönesamtal.
 • att kvalifikationskraven för föräldrapenningtillägget tas bort.
 • att överenskommelser gällande inlöst rätt till övertidsersättning ska vara uppsägningsbara av båda parter samt att det i anställningsavtalet eller överenskommelsen ska framgå vilket värde som övertiden är inlöst mot.
 • att nattarbetsvillkoren för förbundens medlemmar görs likalydande med andra förbunds avtal.
 • att samtliga kommuner och regioner i Sverige senast den 31 december 2025 ska ha tecknat lokala avtal baserade på Avtal om samverkan och arbetsmiljö från 2017.
 • att parterna samverkar kring att skapa ett hållbart arbetsliv för AkademikerAlliansens chefsmedlemmar och att göra det attraktivt att ta på sig ett chefskap.

Medlemmarna i AkademikerAlliansen

 1. Akavia
 2. DIK-förbundet
 3. Fysioterapeuterna
 4. Kyrkans Akademikerförbund
 5. Naturvetarna
 6. Sjöbefälsföreningen
 7. SRAT, akademiker i samhällsbärande professioner
 8. Sveriges Arbetsterapeuter
 9. Sveriges Arkitekter
 10. Sveriges Farmaceuter
 11. Sveriges Ingenjörer
 12. Sveriges Psykologförbund           
 13. Sveriges Skolledare                        
 14. Sveriges universitetslärare och forskare
 15. Sveriges Veterinärförbund
 16. Tjänstetandläkarna

Läs de fullständiga yrkandena på AkademikerAlliansen - Saco.

Läs rapporten Offentliga sektorns rekryteringsproblem hotar tillväxt och omställning (sverigesingenjorer.se)

Till toppen