Sveriges Ingenjörer
Opinion 23 januari 2023

Offentliga sektorns rekryteringsproblem hotar tillväxt och omställning

Den offentliga sektorn är inte lika attraktiv som den privata för ingenjörer, vilket gör att myndigheter, regioner och kommuner har svårt att rekrytera. Det visar förbundets nya rapport.

Det riskerar att bromsa hela samhällets digitalisering och klimatomställning.

Sveriges Ingenjörer visar i en ny rapport att drygt 60 procent av ingenjörerna i privat sektor anser att deras karriärmöjligheter är goda. Motsvarande andel är knappt 50 procent i statlig sektor och drygt 40 procent i kommuner och regioner.

Även om ingångslönerna är snarlika i de olika sektorerna, är lönen efter 20 år i yrket 10 000 kronor högre i månaden för ingenjörer anställda i privat sektor, jämfört med ingenjörslönerna i offentlig sektor.

– Min bedömning är att det blir svårt för de offentliga arbetsgivarna att digitalisera och ställa om samhället i klimatvänlig riktning om inte både löner och villkor förbättras kraftigt, särskilt för erfarna ingenjörer, säger Johan Kreicbergs samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

I det här sammanhanget är också utmaningen större för de offentliga arbetsgivarna, eftersom pensionsavgångarna förväntas bli ett betydligt större problem i de offentliga verksamheterna. Vi kan i denna rapport visa att andelen ingenjörer som är 50 år eller äldre ligger över 40 procent i såväl staten som i kommuner och regioner. I den privata sektorn ligger motsvarande andel under 30 procent. Det här innebär att de offentliga arbetsgivarna måste ersättningsrekrytera en betydligt större andel av sina erfarna medarbetare jämfört med de privata arbetsgivarna.

Problemen är stora redan nu. Svenska kraftnät är en av få myndigheter som publicerar sina rekryteringsmål. Vår analys visar att myndigheten bara lyckades anställda 70 procent av de personer som behövdes under 2021. Under 2022 anställdes bara drygt 40 procent av årsmålet.

– De stora behoven för staten finns inom energi, infrastruktur och försvar. Men även kommuner och regioner står inför stora tekniska utmaningar och hela samhällen behöver ställas om för att bli mer hållbara. Tusentals nya medarbetare behövs och i många fall är det ingenjörskompetens som efterfrågas, säger Johan Kreicbergs.

  • Dagens Industri har intervjuat förbundets samhällspolitiska chef Johan Kreicbergs om rapporten. I artikeln lyfts bland annat att låg attraktionskraft bland offentliga arbetsgivare i förlängningen är ett allvarligt hot mot näringsliv och tillväxt.
    Ta del av artikeln Här får heta yrkesgruppen 20.000 kronor mer i månaden på Di.se (OBS! Prenumerationsartikel)
  • Aktuell Hållbarhet uppmärksammar förbundet varning för att den gröna omställningen kan hämmas om inte offentlig sektor lyckas attrahera och behålla ingenjörer
    Ta del av artikeln Fackets rapport - Svårt för offentlig sektor att rekrytera – hot mot klimatomställning på Aktuellhallbarhet.se 
  • Miljö & Utveckling skriver om att sämre villkor hos offentliga arbetsgivare riskerar att bromsa upp klimatomställningen i näringslivet
    Ta del av artikeln Rekryteringsproblem i offentlig sektor hotar klimatomställningen på Miljo-utveckling.se
Till toppen