Sveriges Ingenjörer

Krav överlämnade för statens avtalsförhandlingar

Idag har Sveriges Ingenjörer genom Saco-S och Arbetsgivarverket utbytt krav inför höstens förhandlingar om anställningsvillkor för statligt anställda. Den statliga sektorn har stort behov av att rekrytera ingenjörer, särskilt inom infrastruktur och försvar.
2023-06-21 13:44
Avtalsrörelsen
Saco-S
Staten

– För att konkurrera om ingenjörer är det viktigt att staten blir en mer attraktiv arbetsgivare och att myndigheterna erbjuder villkor som lockar våra medlemmar till statliga jobb, säger Andreas Nyström, förhandlingschef för Offentlig sektor vid Sveriges Ingenjörer och vice ordförande för Saco-S. 

Saco-S kommer att fokusera på fyra huvudteman i de kommande förhandlingarna:

  • Längre och hållbart arbetsliv
  • Framtidens kompetensförsörjning
  • Flexibelt arbetsliv
  • Ordning och reda i avtalen

Inom dessa områden drivs prioriterade krav som våra medlemmar anser vara viktiga för att stärka attraktionskraften och kompetensförsörjningen inom den statliga sektorn. Exempelvis  möjlighet att konvertera semesterlönetillägg till fler lediga dagar, rätt till tjänstledighet för att prova anställning på affärsverk och klargörande för när provanställningar kan användas. Med tanke på omvärldsläget och Sveriges stärkta försvar ställs också krav på ökad ersättning vid tjänstgöring inom totalförsvaret.

Förhandlingarna börjar i september och målet är att vara klara innan den sista september.

Saco-S har ett tillsvidareavtal och förhandlar under fredsplikt.

Om Sveriges Ingenjörer inom staten
Omkring 11 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer jobbar vid statliga verk och myndigheter, där även högskolorna ingår.

Ingenjörer i staten jobbar med en rad olika frågor - alltifrån infrastruktur- och försvarsverksamheter, utbildning och forskning på landets lärosäten till teknik- och innovationsfrågor.

Ingenjörer är en av de mest eftertraktade utbildningsgrupperna bland statliga arbetsgivare.

Till toppen