Sveriges Ingenjörer
Alt text: Ikon av ett dokument med en penna som signerar.

Medicago Group i Uppsala tecknar kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Unionen

Uppsalaföretagen Medicago AB, Medicago BioSolution AB och Medicago PharmaTech AB tecknar kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer.
2024-05-29 15:38
Medicago
Kollektivavtal
Unionen
Uppsala
Ikem
Innovations- och kemiindustrierna i sverige
Svenska modellen
Uppsalaföretag tecknar kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Unionen.

–  Att Medicago nu väljer att bli en del av den svenska modellen visar att det är ett företag som bryr sig om sina anställda. Vi är väldigt glada att vi har nått en överenskommelse om kollektivavtal efter konstruktiva förhandlingar, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

I januari 2024 inledde Sveriges Ingenjörer och Unionen förhandlingar om kollektivavtal för sina respektive medlemmar på Medicago AB, Medicago BioSolutions AB och Medicago PharmaTech AB.

Nu är det klart att de tre företagen inom Medicago Group kommer att ansöka om medlemskap i arbetsgivarorganisationen IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) och därmed omfattas av kollektivavtal från och med den 1 september 2024. Bland andra anslutna företag i IKEM finns Pfizer, AstraZeneca och Cytiva, Borealis, Nouryon, Perstorp med flera.

Med ett kollektivavtal får de anställda bland annat rätt att i god tid få besked om beslut och vara med och påverka i frågor som rör till exempel villkor, förmåner och omorganisationer. Personalen garanteras också rättigheter som lönerevision, tjänstepension och tillgång till försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet.

Fakta svenska modellen och kollektivavtal

  • Branschanpassade kollektivavtal är ett flexibelt och stabilt regelsystem som komplement till arbetsrättsliga lagar i Sverige.
  • Kollektivavtalen säkrar att arbetstagare och arbetsgivare är överens om spelregler, i både med och motgång.
  • Kollektivavtal säkerställer att alla har tillgång till samma grundläggande villkor.
  • På en arbetsplats med kollektivavtal får de anställda rättigheter som lönerevision, tjänstepension och tillgång till försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet.
  • Kollektivavtal är ett golv, inte ett tak. Det finns ingenting i kollektivavtalen som hindrar arbetsgivaren från att ge förmåner utöver det som står där.
  • Trots att Sverige har den klart största arbetsmarknaden i Norden, har vi betydligt färre antal förlorade arbetsdagar per år till följd av konflikter och strejker än våra grannländer.
  • Som anställd på en arbetsplats med kollektivavtal är man skyldig att följa de regler och villkor som står i avtalet.
  • Kollektivavtal gäller alla anställda hos en arbetsgivare som har kollektivavtal. Men vid uppsägningar eller neddragningar är det bara medlemmar som får hjälp av facket.
  • Kollektivavtalen förhandlas om till nya arbetsvillkor och behov genom de regelbundna förhandlingarna som parterna har, i det som kallas avtalsrörelsen.
Till toppen