Sveriges Ingenjörer
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet och Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Ny miljonsatsning ska stötta examensprojekt för grön omställning

Sveriges Ingenjörer har idag undertecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Luleå tekniska universitet. Syftet är att ge riktade stipendier till examensprojekt av ingenjörsstudenter som bidrar till grön omställning. Samarbetet löper under tre år och omfattar totalt 1,5 miljon kronor.
2023-06-29 15:07
Examensarbete
Grön omställning
Hållbarhet
Ingenjörsstudenter
Luleå tekniska universitet
Stipendium
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet och Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

– Jag är glad att vi genom detta samarbete kan ge en extra finansiell stöttning till examensprojekt av Luleå tekniska universitets ingenjörsstudenter som bidrar till lösningar för den gröna omställningen. Innovationsförmågan hos nya generationer ingenjörer visar vägen mot en mer hållbar morgondag och lägger grunden för framtida arbetstillfällen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer och ordförande för Miljöfonden. 

– Det här är en fantastisk möjlighet för våra civilingenjörsstudenter att via stipendier från Sveriges Ingenjörer, redan under slutet av utbildningen få chansen att vara med att omsätta sina kunskaper i nya betydelsefulla idéer inom den gröna omställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet. 

För samarbetet reserverar Miljöfonden en årlig summa på 500 000 kronor med start 2023. Det innebär att totalt 1 500 000 kronor avsätts under tre år. Utbetalningarna kommer vara i form av skattebefriade stipendier på en maximal summa på 50 000 kronor per person.

Under samarbetsperioden kommer Luleå tekniska universitet att genomföra en egen screeningprocess för att välja ut examensprojekt med hög vetenskaplig kvalitet. Projekten ska ha stor potential att bidra till samhällsnytta genom att lösa miljöproblem. Målet är att under tre år kunna få fram cirka 30 projekt som kan bidra till att minska miljöproblemen och stärka förutsättningarna för Sverige att kunna nå sina klimatmål.

Första utlysningen börjar 1 oktober och pågår till den 10 november. 

Om miljöfonden
Sveriges Ingenjörer förvaltar Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond (Miljöfonden) med årliga anslag från Swedbanks Humanfond. Stiftelsens ändamål är att främja projekt som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och dess närområde. Sökanden som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer har företräde. 

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer med 169 000 ingenjörsmedlemmar. Organisationen bygger på medlemsinflytande och är demokratisk. Visionen är att medlemmarna utvecklar framtidens hållbara samhälle. Sveriges Ingenjörer förvaltar Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond (Miljöfonden).

Till toppen