Sveriges Ingenjörer
Karriärstjänster

Sök stipendier och bidrag

Som medlem i Sveriges Ingenjörer kan du söka stipendium eller bidrag ur de fonder som förbundet förvaltar.

Fondernas ändamål är olika, och stipendierna har olika syften.
Det kan vara att stödja forskning och projekt inom ett visst område, stimulera examensarbeten, resestipendier eller delas ut som belöning för särskilda insatser. Stipendiater och bidragsmottagare utses som regel av styrelsen för respektive stiftelse.

Läs mer på den här sidan om vad som gäller för respektive fond. Här finns också länk till ansökan.

Ansökningstider

Ansökningsperiod för respektive fond:

Kamrathjälpsfonden

Understöd till ingenjörer och ingenjörsstudenter i behov att tillfällig ekonomisk hjälp. Det finns också möjlighet att söka bidrag till utlandsstudier.

Kamrathjälpsfonden är indelad i tre olika kategorier. Läs därför igenom de olika kategorierna och välj den som passar ditt ändamål. Observera att du endast kan skicka in en ansökan per fond. Du som är student kan endast söka i kategori 2 och 3.

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning.

Fonden lämnar understöd till examinerade ingenjörer som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Företräde har den som avlagt civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

Sista ansökningsdag 1 oktober.

Till ansökan

Fonden stödjer yngre ingenjörers tekniskt vetenskapliga projekt inom termisk energiteknik eller fluidteknologi. Även studie- och konferensresor och fortsatta studier på magisternivå inom dessa ämnen vid svenskt eller utländskt lärosäte omfattas. Stadgarna medger endast att medel ges om dessa villkor uppfylls.

Ansökningarna behandlas och stipendiater utses av styrelsen för Stiftelsen Bengt Ingeströms stipendiefond. För att erhålla stipendium krävs att den sökande är svensk medborgare och medlem i Sveriges Ingenjörer. Av ansökan ska tydligt framgå hur medlen ska användas och att detta överensstämmer med fondens ändamål.

Tillsammans med ifyllt formulär ska bifogas en kortfattad projektbeskrivning, sökandes CV samt budget. Den kortfattade projektbeskrivningen bör omfatta ungefär en halv A4 och av denna ska framgå att ansökan ligger inom fondens ändamål. Utöver detta kan med fördel också en utförligare projektbeskrivning bifogas.

Efter avslutat projekt ska en kortfattad beskrivning av uppnådda resultat samt en översiktlig ekonomisk redovisning sändas till stipendier@sverigesingenjorer.se.

Sista ansökningsdag den 10 maj.

Till ansökan

Miljöfonden

Miljöfonden syftar till att stödja insatser såsom miljöforskning, examensarbeten eller övriga insatser som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och dess närområde. Medlen i fonden kommer från fondavsättningar i Swedbank Robur Humanfond. Behörig att söka är fysisk person bosatt i Sverige. Medlem i Sveriges Ingenjörer har företrädesrätt till stöd från fonden.

Utlysningen hösten 2024 gäller enbart för studenter inom kategorierna examensarbeten och övriga insatser.

Understöds- och stipendiefonden

Understöd för medlemmar i Sveriges Ingenjörer i behov av tillfällig ekonomisk hjälp. Som ingenjörsstudent kan du även söka stipendier för studieresor utomlands.

Understöd eller stipendium ska efter ansökan tilldelas medlem i Sveriges Ingenjörer som kan styrka ekonomiskt behov, eller för beredande av undervisning, utbildning, forskning eller annan verksamhet i syfte att verka för teknikens utveckling i människans och samhällets tjänst.

Observera att du endast kan skicka in en ansökan per fond. Läs därför igenom de olika kategorierna och välj den som passar ditt ändamål.

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning:

Bidrag till studenter vid kemiska sektionen, KTH

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd och stipendier i följande prioritetsordning:

1. Lämna bidrag åt studerande vid kemiska sektionen vid Kungliga Tekniska Högskolan som på grund av sjukdom eller svåra ekonomiska förhållanden är i behov av hjälp under studietiden. Företräde ges till studerande vid tredje eller fjärde årskursen. Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Verksamhet inom studentkåren är en merit.

2. Lämna bidrag åt studerande i de lägre årskurserna om behov föreligger. Undantagsvis kan även ingenjörer utexaminerade från kemisektionen erhålla understöd, om de är i behov av hjälp. Inget krav på medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Verksamhet inom studentkåren är en merit.

Viktigt! Studieintyg/registerutdrag ska bifogas.

Sista ansökningsdag 1 mars.

Till ansökan

Vanliga frågor och svar

Kontrollera att du har fyllt i alla uppgifter. Kontrollera storleken på filer du har bifogat. Har du skrivit en lång motivering, skicka den som en fil istället. Har du rätt webbläsare (Chrome, Edge, Firefox osv.)? Du måste också ha godkänt cookies för Sveriges Ingenjörers webbsida.

Går det fortfarande inte, skicka in din ansökan via mejl till stipendier@sverigesingenjorer.se. Alla uppgifter i webbformuläret måste vara med. 

Läs mer ovan på denna sida om de fonder som Sveriges Ingenjörer administrerar.

Skicka in handlingarna med e-post till stipendier@sverigesingenjorer.se. Var noga med att ange vilket stipendium det gäller samt ditt namn och personnummer. 

Fonderna som vi administrerar kräver olika handlingar. Bäst information får du genom att läsa informationen som finns vid varje fond. 

Fonderna har olika krav, och du hittar information om vad som krävs vid varje fond. Det kan också vara olika krav om du är student eller examinerad.

Fonden är stängd för ansökningar. Ansökningstiderna hittar du högst upp på sidan

Vi tar tyvärr inte emot ansökningar efter sista ansökningsdagen. 

Det är olika för de olika fonderna, men vi skickar alltid besked till alla som sökt så snart som möjligt.

Om webbformuläret inte fungerar

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha mer information om stipendier går det alltid bra att kontakta oss via stipendier@sverigesingenjorer.se.

Har du problem med ansökan fyll i vårt formulär för felanmälan så hjälper vi dig att felsöka.

Senast uppdaterad 2023-09-22
Till toppen