Sveriges Ingenjörer

Kamrathjälpsfonden utlandsstudier

Sökande som bedriver utlandsstudier under längre tid än ett år har företräde.

Vänligen notera att du bara kan skicka en ansökan till en av kategorierna inom Kamratstödsfonden. Du hittar alla tillgänliga kategorier här.

Du som varit medlem i Sveriges Ingenjörer i minst sex månader före ansökan, kan ansöka om ekonomiskt stöd vid utlandsstudier.

Bifoga studieintyg för studier vid svenskt lärosäte och antagningsbevis från den utländska högskolan samt uppgift om totalkostnaden för det ändamål som ansökan avser. Ansökan avslås om den inte är komplett. 

Den som erhåller resestipendium ur fonden är skyldig att inkomma med skriftlig redogörelse för hur stipendiet använts. 

Viktigt att komma ihåg

Bifoga studieintyg från svensk högskola och antagningsbevis från den utländska högskolan

Du behöver vara studentmedlem i Sveriges Ingenjörer

Alla som söker får besked via e-post i december

Ansökningsformulär

Ansökan Kamrathjälpsfonden

Personuppgifter

Utbildning

Ekonomi

Ansökan

Bilagor

Till toppen