Sveriges Ingenjörer

NY RAPPORT: Minskade utbildningsresurser slår mot Sverige som ingenjörsland

Bara hälften av studenterna på landets ingenjörsprogram tar examen. Ingenjörsutbildningarnas resursnivåer ligger idag på bara drygt 60 procent mot vad de gjorde på 1990-talet, vilket bland annat lett till färre undervisningstimmar. Samtidigt uppger 70 procent av ingenjörsstudenterna att de med mer lärarledd tid skulle klara sina kurser bättre. Det visar en ny rapport av Sveriges Ingenjörer.
2023-06-13 07:39
Högre utbildning
Högskola
Högskoleutbildning
Ingenjör
Ingenjörsprogram
Ingenjörsstudent
Ingenjörsutbildningar
Utbildningspolitik

– Dagens situation är ohållbar. För att möta samhällets behov av ingenjörskompetens inom områden som klimatomställning och digitalisering måste fler ingenjörsstudenter fullfölja sina utbildningar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. 

Ingenjörerna tillhör de yrkesgrupper som är mest efterfrågade på arbetsmarknaden. Trots det har politikerna löpande minskat anslagen till de tekniska utbildningarna och de utgör nu cirka 60 procent av nivån som var i mitten av 1990-talet. Samtidigt har anslagen för andra utbildningsinriktningar höjts. De minskade utbildningsanslagen minskar både lärarledd tid och mängden laborationer. Den lärarledda tiden på de tekniska utbildningarna i Sverige är bara hälften av vad den är i länder som Schweiz och Frankrike, samtidigt som över 70 procent av ingenjörsstudenterna anser att ökad lärarledd tid skulle hjälpa dem att klara sina kurser bättre.

– Det är nödvändigt att agera snabbt och kraftfullt för att undvika att Sverige förlorar sin position som ett ledande ingenjörsland. Vi kan inte erbjuda budgetutbildningar om vi ska möta behovet av ingenjörer i den gröna och digitala omställningen. Det är hög tid för politikerna att anta ett långsiktigt perspektiv, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.  

Nyligen rapporterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att ingenjörsutbildningarna tillhör de med lägst genomströmning av alla utbildningsinriktningar, med bara varannan som tar examen. I detta läge menar Sveriges Ingenjörer att det behövs mer pengar per utbildningsplats framför ett utökat antal platser på ingenjörsutbildningarna. Särskilt i ljuset av det bitvis låga söktrycket och den låga andelen examinerade studenter.  

Om rapporten

  • Bara omkring hälften av alla studenter vid landets ingenjörsutbildningar tar idag examen – samtidigt som ingenjörer enligt såväl näringslivet i stort som myndigheter (Arbetsförmedlingen; SCB) är hett efterfrågade på svensk arbetsmarknad
  • Sverige ligger i bottenskiktet vad gäller lärarledd tid på ingenjörsutbildningar. Den lärarledda tiden i Sverige är ungefär hälften av vad den är i länder som Schweiz och Frankrike.  
  • En enkät till ingenjörsstudenter visar att 70 procent av dem tror att de skulle klara sina kurser bättre med ökad lärarledd tid
  • Resurserna till de tekniska utbildningarna har minskats under en lång tid och ligger idag bara på drygt 60 procent av vad den var i mitten på 1990-talet. För andra utbildningsinriktningar har anslagen höjts.
  • Företrädare från tekniska lärosäten bekräftar i rapportens intervjuer bilden av att de minskande resurserna har lett till färre undervisningstimmar och färre laborationer
  • Om inte ersättningen höjs så måste antalet studerande på ingenjörsutbildningarna minska till omkring 70 procent av dagens nivå för att kunna säkra kvalitet
Till toppen