Sveriges Ingenjörer

Nytt kollektivavtal för konsultföretagen

Inom ramen för den pågående avtalsrörelsen har Sveriges Ingenjörer och Innovationsföretagen enats om ett nytt kollektivavtal. Det innehåller bland annat överenskommelser för höjd pension och bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på företagen.
2023-04-14 13:01
Arbetsmarknad
Arbetsvillkor
Avtal23
Avtalsrörelsen 2023
Ingenjörer
Innovationsföretagen
Lön
Samhällsbyggnad
Teknikkonsulter

de lokala lönerevisionerna som nu väntar ute på ingenjörernas arbetsplatser ska lönesamtalen genomföras, där lönen sätts utifrån den enskildes prestation och löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar.

– Vi har nu tagit vårt ansvar och tecknat centrala avtal. Nu krävs att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers avtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen innebär att lönerna sätts lokalt på arbetsplatserna. Avtalets syfte är att företagens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar och medlemmarnas bidrag till verksamheten ska ligga till grund för löneökningarna.

För att förbättra chanserna till goda löner och villkor, förstärks nu de lokala fackklubbarnas möjligheter i det nya avtalet genom tydligare skrivningar. Det ska också bli enklare att tidigare under löneförhandlingarnas gång begära råd och stöd från Sveriges Ingenjörer centralt.

Avtalet med Innovationsföretagen omfattar cirka 9 500 ingenjörer i konsultbranschen. Avtalet gäller från 1 april 2022 och löper precis som på industrins område över 24 månader. Avsättningen till flexpension är 0,2 procent extra under första året.

Till toppen