Sveriges Ingenjörer

Avtalsrörelsen 2023 – förhandling av kollektivavtalen

Världen, Sverige och arbetsgivarna klarar sig inte utan ingenjörer. I avtalsrörelsen 2023 förhandlar vi för att ingenjörerna ska få löne- och arbetsvillkor som motsvarar deras viktiga insats för ett hållbart samhälle.

Film: Arbetsgivarna klarar sig inte utan ingenjörer

Avtalsrörelsen 2023 – världen, Sverige och arbetsgivarna klarar sig inte utan ingenjörer.

Från särintresse till allmänintresse – ingenjörernas villkor i årets avtalsrörelse

Det finns en stor förväntan på att tekniken och ingenjörerna ska bidra till att lösa några av våra största samhällsutmaningar som energiproduktion, elektrifieringen av transporter och digitaliseringen av tjänster. Vi menar därför att ingenjörernas löne- och arbetsvillkor har gått från att vara ett särintresse till att vara ett allmänintresse. Världen, Sverige och arbetsgivarna klarar sig inte utan ingenjörerna.

Våra förutsättningar och ingångsvärden i avtalsrörelsen 2023

I avtalsrörelsen 2023 tar Sveriges Ingenjörer ett övergripande nationalekonomiskt ansvar för hela den svenska arbetsmarknaden genom arbetet inom Facken inom Industrin och det så kallade Industriavtalet. Samtidigt driver vi att ingenjörernas arbetsvillkor ska utvecklas i takt med de ökade krav och förväntningar som både arbetsgivare och samhället har på ingenjörerna, i arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle.

Till och från uppstår intresse- och målkonflikter i det arbetet. Vår ambition är att göra genomtänkta och långsiktiga bedömningar i förhandlingsarbetet för att ingenjörerna ska ha så goda arbetsvillkor som möjligt, både nu och framöver.

Kollektivavtalen behöver både försvaras och utvecklas

Kollektivavtalen har under många decennier utvecklats till vad de är idag, till exempel tjänstepension, arbetstider, semester, rätten till lönesamtal och föräldralön.

Förhandlingsarbetet handlar både om att behålla och försvara dessa rättigheter men också att utveckla dem. Vill vi föra in nya delar kan motparten kräva att något ska tas bort.

Men även små förändringar och ökad samsyn kring tolkning av innehållet gör stor påverkan på sikt. Förhandlingsarbetet kan upplevas trögrörligt men är icke desto mindre mycket viktigt.

Frågor och svar inför avtalsrörelsen 2023

Vi befinner oss i ett tufft läge när vi nu inleder avtalsrörelsen. Vår målsättning är långsiktigt hållbara reala löneökningar som ger medlemmarna mer pengar i plånboken över tid, men att jaga inflationen är inte rätt väg för att uppnå det.

Inga löneavtal i Sverige innehåller några garantier för kompensation för inflation. Men det avtalen däremot säger är att om verksamheten går bra ska det ge ordentligt utslag på lönerna.

Läs en längre text här

Sveriges Ingenjörer menar att den enskilde inte ska lyfta den höga inflationen i lönesamtal med arbetsgivaren. En arbetsgivare har ingen skyldighet att ta hänsyn till det vid lönesättning. Det omvända: att en låg inflation ska ge låga individuella löneökningar är inte heller önskvärt.

Det avtalen säger är att om verksamheten går bra ska det ge ordentligt utslag på lönerna. Sedan en lång tid tillbaka är det dessutom rekordlåg arbetslöshet bland ingenjörer och en mycket hög efterfrågan i vissa branscher. Vill arbetsgivarna ha rätt kompetens måste de vara beredda att betala för den. Arbetsgivarna måste lyfta blicken från den senaste kvartalsprognosen, behovet av duktiga ingenjörer kommer inte att minska, tvärtom.

Alla parter ska tillsammans verka för en god löneutveckling på lång sikt och främja anställningstryggheten.

Märket och skrivningarna i avtalen ska ses som en helhet: de kompletterar varandra och balanserar mellan att den enskilde över tid ska få en god löneutveckling samtidigt som Sverige ska kunna behålla sin internationella konkurrenskraft.

Märket är ingen lag, utan just ett riktmärke till hur parterna tillsammans bedömer den totala löneökningskostnaden för hela Sverige – inte för en enskild bransch eller arbetsgivare. De lokala avtalen för ingenjörer är skrivna så att lönerna sätts i förhållande till lokala förutsättningar på arbetsplatsen, måluppfyllnad och hur den enskilde presterar. Avtalen innehåller inga fastslagna nivåer, utan ska anpassas efter de lokala förutsättningarna.

På den här sidan kan du följa de utspel, debatt och kommentarer vi gör under avtalsrörelsen, så att du själv kan bilda dig en uppfattning om vårt arbete.

Till toppen