Sveriges Ingenjörer
Relativa löner bland ingenjörer i Sverige 2017 och 2022

Om inte ingenjörslönerna höjs riskerar vi att äventyra klimatomställningen

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att det är stor skillnad på ingenjörslöner beroende på var i Sverige de bor men även att skillnaderna fortsätter att öka. I vår nya rapport Höj ingenjörslönerna – annars äventyras klimatomställningen kan vi också konstatera att den relativa lönen har sjunkit i flera län under en tioårsperiod.
2023-10-19 13:13
Löner
Ingenjörer
Klimatomställning
Rekryteringsbehov
Relativa löner bland ingenjörer i Sverige 2017 och 2022

Efterfrågan på ingenjörer är stor bland arbetsgivare över hela landet och samtidigt är arbetslösheten under en procent. Men löneläget varierar stort beroende på var i Sverige man arbetar. I topp på lönelistan hittar man som förväntat storstadsregionerna medan de storsatsande norra länen ligger i botten.

Med de stora gröna företagsetableringarna som sker i norra Sverige uppstår ännu större rekryteringsbehov. Arbetsgivare larmar gång på gång om svårigheter att rekrytera personal. Men om de ska lyckas attrahera arbetskraft måste företagen erbjuda löner som motsvarar den höga konkurrensen som finns bland ingenjörer.  

- Det är en spännande och viktig utveckling som händer i norra Sverige med företag som kan skynda på klimatomställningen. Men klimatomställningen riskerar att äventyras om lönerna inte höjs och man lyckas med rekryteringen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Ingenjörer i Stockholms län har relativt sett högst löner bland Sveriges 20 län. Om vi enligt denna beräkning då jämför lönerna så är löneläget för ingenjörer i Stockholm 19 procent högre än löneläget i Norrbotten och 18 procent högre än Västerbotten.(se tabell)

De gröna företagsetableringarna har en enorm potential och är oerhört viktiga för att samhället ska lyckas med klimatomställningen. En av de viktigaste nycklarna till att detta ska bli verklighet stavas ingenjörskompetens. Men då måste arbetsgivarna erbjuda konkurrenskraftiga löner. Höjer inte företagen ingenjörslönerna kraftigt i dessa län äventyras klimatomställningen.

Till toppen