Sveriges Ingenjörer

Regionala löner för ingenjörer

Efterfrågan på ingenjörer är stor bland arbetsgivare över hela landet. Men löneläget varierar stort mellan länen. I topp tronar storstadsregionerna medan de storsatsande nordligaste länen återfinns i botten. Det visar Sveriges Ingenjörers nya analys av ingenjörslöner.
Nyheter
2023-10-18

Analysen bygger på lönestatistiken för medlemmar i län. Den visar att ingenjörslönerna skiljer sig åt markant mellan länen, trots att efterfrågan på ingenjörer är stor över hela landet. 

Ingenjörslönerna i Stockholm stiger snabbare än i resten av landet. Det sker trots att efterfrågan på ingenjörer är hög – särskilt i de nordligaste länen.

Digitalisering och klimatomställning är två områden som skapar stor efterfrågan på ingenjörer, samtidigt som arbetslösheten är under en procent. Arbetsgivarna måste därför erbjuda goda löner och villkor för att attrahera och behålla ingenjörskompetens.

Ingenjörer i Stockholms län har högst löner relativt andra i Sveriges alla 20 län. Trots larm från företag i dessa regioner om svårigheter att rekrytera personal ligger alltså lönerna i nordligaste länen betydligt lägre än i många andra regioner. 

Det lägsta relativa löneläget 2022 återfinns i Norrbottens län. Där är värdet på det relativa löneläget 90, vilket betyder att lönerna ligger 10 procent under genomsnittet i riket. Löneläget för ingenjörer i Stockholm beräknat på detta sätt är 19 procent högre än löneläget i Norrbotten och 18 procent högre än Västerbotten.

De gröna företagsetableringarna i norra Sverige spelar en central roll i klimatomställningen. Men omställningen äventyras om inte lönerna höjs. Tyvärr erbjuder företagen i dag inte löner som motsvarar den höga konkurrens som finns på kompetenta ingenjörer.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Medellön per län civilingenjörer inom privat arbetsmarknadssektor

 • Stockholms län: 65 300 kr/månaden
 • Hallands län: 62 800 kr/mån
 • Skåne län: 60 700 kr/mån
 • Gävleborgs län: 60 000 kr/mån
 • Kronobergs län: 59 200 kr/mån
 • Jönköpings län: 59 000 kr/mån
 • Västmanlands län: 58 700 kr/mån
 • Södermanlands län: 58 400 kr/mån
 • Västra Götalands län: 58 100 kr/mån
 • Kalmar län: 57 200 kr/mån
 • Dalarnas län: 57 200 kr/mån
 • Örebro län: 56 800 kr/mån
 • Uppsala län: 56 100 kr/mån
 • Värmlands län: 55 700 kr/mån
 • Västernorrlands län:  54 700 kr/mån
 • Östergötlands län: 54 600 kr/mån
 • Blekinge län: 54 000 kr/mån
 • Norrbottens län: 52 600 kr/mån
 • Västerbottens län: 51 500 kr/mån
 • Jämtlands län: 51 400 kr/mån

Källa: Sveriges Ingenjörers lönestatistik 

Medellön per län högskolengenjörer inom privat arbetsmarknadssektor

 • Stockholms län: 56 000 kr /månaden
 • Blekinge län: 54 300 kr /månaden
 • Skåne län: 52 600 kr /månaden
 • Södermanlands län: 52 400 kr /månaden
 • Hallands län: 52 300 kr /månaden
 • Västmanlands län: 51 800 kr /månaden
 • Västra Götalands län: 51 000 kr /månaden
 • Uppsala län: 50 800 kr /månaden
 • Gävleborgs län: 50 200 kr /månaden
 • Kalmar län: 49 500 kr /månaden
 • Norrbottens län: 49 300 kr /månaden
 • Västernorrlands län:48 800 kr /månaden
 • Östergötlands län: 48 600 kr /månaden
 • Kronobergs län: 47 800 kr /månaden
 • Örebro län: 47 700 kr /månaden
 • Dalarnas län: 47 500 kr /månaden
 • Västerbottens län: 47 200 kr /månaden
 • Jönköpings län: 46 900 kr /månaden
 • Värmlands län: 46 700 kr /månaden
 • Jämtlands län: 45 600 kr /månaden

Källa: Sveriges Ingenjörers lönestatistik 

The demand for engineers is high throughout Sweden. Engineers' expertise is crucial for digitalization, climate transition, and many other areas. Employers in both the private and public sectors frequently highlight the substantial need for engineers. With engineer unemployment below 1 percent, the situation is clear. If employers want to retain the essential expertise for their operations, they must be able to offer competitive salaries and attractive working conditions to engineers.

Statistics from Engineers of Sweden indicates that the highest-paid engineers reside in Stockholm County, while the lowest-paid engineers are found in the northern counties of Sweden.

For engineers with a masters degree in the private sector, there is a 27 percent difference between the county with the highest salary (Stockholm at 65,300 SEK) and those with the lowest average salary (Västerbotten and Jämtland at approximately 51,500 SEK). For engineers with a bachelors degree in the private sector, the difference amounts to 23 percent between the highest average salary (Stockholm at 56,000 SEK) and the lowest (Jämtland at 45,600 SEK).

Northern Sweden is witnessing substantial green business expansions with significant recruitment needs. To meet these needs, companies must offer competitive salaries. However, this report reveals that that this is not the case. Engineer salaries in these regions vary significantly from metropolitan areas and have relativly decreased over a period of ten years. 

After the COVID-19 pandemic, remote work has surged, enabling many engineers to perform the majority of their tasks from home. When engineers are required at the workplace one day a week and can work from home the other four days, a longer commute is no longer an issue. Engineers living in smaller towns across the country can now choose to work in the capital for a higher salary while staying in their smaller town with lower living costs.

As we initially stated the demand for engineers is high and unemployment contiues to be low throughout Sweden. Companies are eager to meet their substantial engineer recruitment needs and the large green business establishments in northern Sweden hold enormous potential. However if the companies are unable to attract a skilled workforce, we at Engineers of Sweden are concerned that the climate transition is at risk.

Rapport om ingenjörernas regionala löner

Till toppen